Yhteisöpedagogi (AMK), kirkon nuorisotyö (monimuototeutus), Centria-ammattikorkeakoulu

Opintojen kesto ja laajuus: 3,5 vuotta, 210 opintopistettä, monimuotototeutus

Koulutuksen tavoitteena on kouluttaa opiskelijoista kansalaistoiminnan ja nuorisotyön ammattilaisia, joilla on laaja-alaiset valmiudet toimia erilaisissa kasvatuksen, kouluttamisen ja ohjaamisen tehtävissä.

Koulutuksen ammatillinen tietoperusta on monitieteinen ja pohjautuu teologiaan, kasvatus- ja yhteiskuntatieteisiin sekä psykologiaan. Opittuja taitoja pääsee soveltamaan todellisissa tilanteissa opintoihin liittyvien harjoitteluiden kautta. Harjoittelun ohjaamiseen kiinnitetään paljon huomiota, ja opettajat vierailevatkin aktiivisesti harjoittelupaikoilla. Opittuja tietoja ja taitoja pääsee harjoittelemaan ja soveltamaan käytännössä tutkintoon kuuluvan opinnäytetyön puitteissa.

Koulutus on työelämälähtöistä ja käytännönläheistä, sitä toteutetaan yhteistyössä seurakuntien ja muiden ammatillisten kasvatustahojen kanssa. Yhteisöpedagogiopiskelija perehtyy kirkon, julkisen ja kolmannen sektorin sekä valinnan mukaan myös yksityisten hyvinvointialan yritysten, kuten perhekodit, toimintaan. Käytännössä perehtyminen tapahtuu opetuksen sisältöjen, yhteistyöprojektien, harjoitteluiden, opinnäytetöiden sekä vierailujen kautta.

Opetusmenetelmät ovat opiskelijoita innostavia ja alan ihmisläheisyys on mukana kaikessa opetuksessa. Opinnoissa työskennellään paljon ryhmissä, jolloin vuorovaikutteinen oppiminen korostuu. Koulutuksen aikana opiskelija on runsaasti välittömässä yhteydessä työelämään monien yhteistyöprojektien ja harjoitteluiden kautta.

Yhteisöpedagogikoulutuksessa ei ole erikseen valittavia syventäviä opintoja, mutta voit painottaa opintojasi erilaisten opetussuunnitelmaan sisältyvien valintamahdollisuuksien kautta.

Monimuototeutus

Koulutus on monimuotokoulutusta, johon kuuluu kahden lukuvuoden ajan lähiopetusta noin 2 päivää/kk (vuositasolla 18-20 pv). Osa opiskelusta toteutetaan oppimisympäristösopimuksen tehneissä seurakunnissa ja verkko-opetuksena.

Tutkintonimike

Tutkintonimike on Yhteisöpedagogi (AMK). Työelämässä tehtävänimikkeitä voivat olla: Nuorisotyönohjaaja, lähetyssihteeri, lastenohjaaja, toiminnanjohtaja, koulutussuunnittelija, ohjaaja, nuorisosihteeri, nuorisotyönjohtaja, kouluttaja, yrittäjä.

Lue myös opiskelijatarinoita yhteisöpedagogin koulutuksesta