Voionmaan opisto

Voionmaan opisto on viestintään ja taiteeseen erikoistunut kansanopisto Tampereen kyljessä Ylöjärvellä. Kansanopistokoulutus on keskittynyt media-alaan 1990-luvun alussa ja koulutussisältö on muuttunut ja muuttuu median muutosten mukana. Kansanopiston elokuvakoulu jakaantuu elokuva- ja tv-työn, dokumenttityön ja elokuvanäyttelijätyön linjoihin. Valokuvauskoulutus keskittyy valokuvaajan ammatin eri puoliin: kuvajournalismi, dokumenttikuvaus, taide-, studio- ja luontokuvaus. Toimittajakoulutuksessa opiskelija voi valita kirjoittavan toimittajan tai radio, tv ja nettitoimittajan linjan. Kansanopistokoulutus ei valmista ammattiin, mutta suoritetuista opintoviikoista saa todistuksen.

Koulutustarjonta

Elokuva- ja tv-koulutus

Koulutukseen valitaan hakemusten ja haastattelujen perusteella 30-35 opiskelijaa. Hakemuksia otetaan vastaan kevään ja kesän 2014 ajan. Kaikki hakijat kutsutaan haastatteluun kesällä. Elokuva- ja tv-linja on osa Voionmaan opiston Elokuvakoulua. Elokuva- ja tv-linja (ETV) toimii tiiviissä yhteistyössä dokumenttilinjan, elokuvanäyttelijälinjan ja opiston muiden linjojen kanssa.

Dokumenttikoulutus

Koulutukseen valitaan hakemusten ja haastattelujen perusteella 10-15 opiskelijaa. Hakemuksia voi lähettää kevään ja kesän ajan. Kaikki hakijat kutsutaan haastatteluun kesällä. Dokumenttikoulutus on osa Elokuvakoulua. Dokumenttilinjan elokuva- ja tv-ilmaisun perusopetus on yhteinen elokuvakoulun muun opetuksen kanssa. Perusopetus sijoittuu opintojen alkuun ja kestää kolme kuukautta, jonka jälkeen dokumenttilinjan opetus eriytyy omaksi sisällöksi.

Elokuvanäyttelijäkoulutus

Koulutukseen valitaan hakemusten sekä opistolla tehtävien henkilökohtaisten haastatteluiden ja valintakokeen perusteella 25-35 opiskelijaa. Hakemuksia voi lähettää kevään ja kesän ajan. Hakijat kutsutaan hakemusten perusteella haastatteluun kesällä.

Valokuvauskoulutus

Valokuvauskoulutukseen valitaan hakemusten, työnäytteiden ja haastattelujen perusteella noin 30 opiskelijaa. Lähetä hakemuksesi ajoissa ja kerro perustellusti, mikä tavoitteesi on ja mitä olet valokuvan saralla jo tehnyt. Liitä mukaan kuvanäytteitä (noin kymmenen), koska ne ovat yksi tärkeä valintakriteeri. Omaa välineistöä emme edellytä, mutta digikamera tai filmijärjestelmä auttaa hyvään alkuun. Hakemuksia voi lähettää koko kevään ja kesän ajan. Kaikki hakijat kutsutaan haastatteluun kesällä.

Toimittajakoulutus

Koulutus soveltuu perinteisen kirjoittavan ja kuvaavan toimittajan työtehtävistä kiinnostuneille opiskelijoille, joiden tavoitteita ovat toimittajan ammatti lehdistössä ja viestinnän jatko-opinnot.

Radio- ja tv-toimittajakoulutus

Koulutus soveltuu sähköisen viestinnän journalistisista työtehtävistä kiinnostuneille opiskelijoille, joiden tavoitteita ovat toimittajan ammatti radiossa, nettijulkaisuissa tai televisiossa, alan muut journalistiset työtehtävät sekä jatko-opinnot. Opetus myös valmentaa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opintoihin ja pääsykokeisiin. Linja soveltuu hyvin myös opiskelijoille, jotka tarvitsevat ammatissaan sähköisen viestinnän taitoja.

Opiskelu

Voionmaan opistossa opiskelee vuosittain reilut 100 opiskelijaa kymmenen kuukautta kestävillä kansanopistolinjoilla. Lisäksi opiskelijoita on ammattitutkintoihin valmistavilla linjoilla, jotka kestävät 18 kuukautta. Opetusviikko alkaa normaalisti maanantaina klo 13. Tiistaista perjantaihin opetus alkaa klo 9. Opetus päättyy normaalisti klo 16. Perjantaisin opetus päättyy noin klo 12. Tilajärjestelyt ja ryhmäjako muuttavat normaaliaikataulua. Myös harjoitustyöt ja -kuvaukset varsinkin kevätkaudella muuttavat normaalirytmiä.