Viestintäala - media-assistentti / kuva-artesaani, Koulutuskeskus Salpaus

media-assistentti kuva-artesaani koulutus

Viestintä ja median eri muodot ovat osa jokaisen ihmisen arkipäivää. Audiovisuaalisen viestinnän ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnot antavat perusvalmiudet monipuolisiin assistenttitason työtehtäviin median ja mainonnan aloilla.

Sekä media-assistentin että kuva-artesaanin ammateissa yhdistyvät taiteellinen, tekninen sekä yrittäjämäinen osaaminen. Alan ammattilaisilta vaaditaan viestinnän perusteiden ja mediakulttuurin tuntemusta sekä yhteistyökykyä.

Kuva-artesaani, graafinen suunnittelu, kuvallisen ilmaisun perustutkinto

Lahti

Opinnot alkavat kuvallisen ilmaisun taitojen kehittämisellä sekä graafisen suunnittelun perusteiden opiskelulla. Myöhemmin näitä taitoja sovelletaan monipuolisesti syventymällä mm. lehti-, kirja- ja yritysgrafiikkaan ja verkkojulkaisuun erilaisissa asiakas- ja projektitöissä. Omia vahvuusalueitaan ja kiinnostuksen kohteitaan opiskelijat voivat tuoda esiin ja kehittää valinnaisissa opinnoissa ja opinnäytetyössään.

Graafisen suunnittelun opinnot ovat käytännönläheisiä ja oppiminen tapahtuu pääosin harjoitustöiden ja tekemisen kautta. Oppilaitoksen tapahtumissa ja toiminnassa opiskelijat ovat usein mukana tehden kutsuja, julisteita ja muuta graafista materiaalia toimeksiannon mukaisesti.

Media-assistentti, AV-tuotanto, audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto

Heinola

Opinnot alkavat tapahtumatuotannon, videon- ja äänen, sekä digitaalisen median perusteista, joista siirrytään jo ensimmäisen vuoden aikana asiakaslähtöisten projektien toteuttamiseen. Ammatillisesti syventävissä elokuva- ja videotuotannon, tapahtumatekniikan sekä oman suuntautumisen mukaisissa opinnoissa työskennellään ammatillisissa rooleissa osana isompaa tuotantoryhmää tai yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Alan opinnoissa korostuu sekä itsenäinen vastuullinen tekeminen, että ryhmätyöskentely. Erilaiset asiakaslähtöiset tuotantoprojektit ovat keskeinen osa opiskelua, jolloin ammatin oppiminen tapahtuu yhä enemmän oppilaitoksen seinien ulkopuolella yhteistoiminnassa työelämän kanssa.

Koulutuskeskus Salpaus lyhyesti

Koulutuskeskus Salpaus järjestää ammatillista ja lukiokoulutusta nuorille ja aikuisille sekä koulutus-, asiantuntija- ja kehittämispalveluja yrityksille ja yhteisöille. Koulutuskeskus Salpauksessa voi suorittaa ammatillisia perustutkintoja ja ylioppilastutkinnon sekä aikuisten näyttötutkintoina suoritettavia perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja.