Valtio- ja yhteiskuntatieteet, Alkio-opisto

valtio ja yhteiskuntatieteet alkio

Ensimmäisellä vuosikurssilla perusopinnoissa tutustutaan valittuun pääaineeseen. Väylä opinnoissa keskitytään valitun pääaineen mukaisesti syventävään yhteiskuntatarkasteluun. Opiskeluun kuuluu kahden viikon työharjoittelu, opintomatka ja sivuaineita.

Opintojen sisältö

Perusopinnot

  • Politiikan tutkimus / kansainvälinen politiikka (25 op)
  • Poliittinen historia (25 op)
  • Yhteiskuntatieteet ja filosofia (25 op)
  • Filosofia (25 op)

Aineopinnot

  • Politiikan tutkimus / kansainvälinen politiikka (30 op)
  • Sosiologia (55 op)

Lisäksi yleis-, kieli- ja viestintäopintoja.

Alkiolla opetus ja ohjaus on laadukasta. Vuoden opiskelulla pääset hyvään vauhtiin opinnoissasi. Alkiolla suorittamiasi tutkinnon osia voit sisällyttää myöhemmin korkeakoulututkintoon. Moni opiskelee meillä toisenkin vuoden, mikä mahdollistaa pääsyn yliopistoon erillisvalinnalla.

Alkio-ajan tehokkuudesta kertovat opiskelijoiden tyytyväinen palaute ja heidän erinomainen sijoittumisensa jatko-opintoihin.

Opiskelu- ja opetusmenetelmät

Opiskelu on monimuotoista: luentoja, tentteihin lukua, oppimistehtävien kirjoittamista, keskusteluja ja mahdollisesti verkkokursseja ja työharjoittelua opintoalasta riippuen. Opiskelussa painottuvat itseohjautuvuus, yhteistoiminnallisuus ja tiimioppiminen. Opettajat tukevat opiskelijoiden oppimista ja heidän vastuunottoa omasta oppimisestaan ja auttavat heitä käyttämään omia vahvuuksiaan. Myös opiskeluryhmän tuki ja hyvä yhteistyö antavat virtaa ja iloa opiskeluun.

Opintolinjat järjestävät juhlia, teematapahtumia ja saunailtoja sekä tekevät tutustumiskäyntejä ja opintomatkoja. Opistolla käy myös lukuisia tuntiopettajia ja vierailevia asiantuntijoita.

Tietoa meistä

Alkio-opisto on yksi Suomen suosituimmista kansanopistoista. Teemme yhteistyötä kuuden yliopiston ja kahden ammattikorkeakoulun kanssa. Ovet ovat avoinna kaikille, eikä pääsykokeita ole.

Alkio-opisto on hyvä paikka opiskeluun, itsensä kehittämiseen, työelämätaitojen kartuttamiseen, itsenäistymiseen ja ystävystymiseen. Alkio valmentaa pääsykokeisiin. Alkio-vuoden jälkeen säilyy edelleen asema korkeakoulujen ensikertalaiskiintiössä, joten omaa alaa voi etsiä turvallisin ja samalla voi suorittaa korkeakoulututkinnon osia ennakkoon. Opiskelu oikeuttaa Kelan toisen asteen opintotukeen eikä vähennä korkea-asteen opintotukea.

Tartu tilaisuuteen, vietä hyödyllinen vuosi ja ota askeleet kohti tavoitettasi!