Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, Oulun ammattikorkeakoulu

Tutkinto
Tutkintonimike
Laajuus/kesto
Tutkinto-ohjelma

Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
Tradenomi (AMK)
210 op / 3,5 vuotta
Tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelma

Koulutuksen tavoite

Tietojenkäsittelyn koulutuksen opintojen aikana opiskelija pääsee osallistumaan ohjelmistojen suunnittelu-, toteutus- ja testausprojekteihin sekä ylläpitotyöhön eri rooleissa ja tehtävissä. Opiskelija osaa hyödyntää digitaalisen- ja sosiaalisen median mahdollisuuksia organisaatioiden ongelmien ratkaisussa ja liiketoiminnan tukena. Myös pelikehitykseen on mahdollista erikoistua. Opiskelija voi kehittää omaa yritysideaansa osana opintoja.

Koulutuksen sisältö

Suuntautumisvaihtoehdon mukaan ammattiopinnot jakautuvat seuraavasti. Web-sovelluskehityksessä pääpaino on ohjelmoinnin ja suunnittelun opetuksessa ja harjoittelussa. Erilaisia harjoitustöitä toteutetaan joko yksin tai pienissä ryhmissä. Pääpaino on web-tekniikoissa ja web-sovellusten toteutuksessa.

Valintakoe

Valintakoe järjestetään torstai 4.6.2015 klo 12:00. Valintakokeessa mitataan loogisen ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoa, uuden tiedon omaksumista sekä soveltuvuutta, motivaatiota ja suuntautumista alalle. Kaikki tarvittava kirjallinen materiaali jaetaan kokeessa.

Kampus/yksikkö

Teuvo Pakkalan kadun kampus / Liiketalouden yksikkö
Teuvo Pakkalan katu 19, 90130 Oulu

TIETOA OAMKISTA

Oamk on monialaisuutta, alueen vahvaa tieto- ja viestintäteknologiaosaamista hyödyntävä osaaja, alueen innovaatiotoiminnan aktiivinen kehittäjä sekä Pohjois-Suomen ammatillisten opettajien kouluttaja. Palvelemme alueen työ ja elinkeinoelämän sekä kulttuurin tarpeita ja vastaamme Pohjois-Suomen ammattikorkeakoulun monimuotoisuudesta. [ Löydä lisää koulutuksia täältä ]