Tradenomi (AMK), liiketalous, Oulun ammattikorkeakoulu

Tutkinto
Tutkintonimike
Laajuus/kesto
Tutkinto-ohjelma

Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
Tradenomi (AMK)
210 op / 3,5 vuotta
Liiketalouden tutkinto-ohjelma

Koulutuksen tavoite

Liiketalouden tutkinto-ohjelmasta valmistuvalla tradenomilla on kokonaisvaltainen käsitys yritysten ja organisaatioiden toiminnasta. Hänellä on hyvät valmiudet itsenäiseen tiedon hankintaan, analysointiin ja soveltamiseen. Hän ymmärtää taloudellisen toiminnan merkityksen. Hän pystyy toimimaan niin yksin työskentelevänä yrittäjänä tai asiantuntijana kuin myös tiimin jäsenenä. Hyvät vuorovaikutustaidot sekä suomen että vieraiden kielten osalta tukevat erinomaisia valmiuksia toimia työelämän muuttuvissa työtehtävissä.

Koulutuksen sisältö

Liiketalouden tutkinto-ohjelman kaikissa suuntautumisvaihtoehdoissa opitaan tutkimus- ja kehittämistoiminnan valmiuksia erilaisissa menetelmäopinnoissa sekä työelämälähtöisiä oppimistehtäviä ja projekteja tehtäessä. Opiskelija voi sisällyttää opintoihinsa myös vieraiden kielten opintoja hyödyntäen Liiketalouden yksikön laajaa kielitarjontaa. Liiketoimintaosaamisen suuntautumisvaihtoehdossa ammattiopinnoissa opitaan liiketoimintaprosessien mallintamista ja liiketoimintasuunnitelman tekemistä. Opintoja voi painottaa joko johtamisen ja organisaatioiden, markkinoinnin tai yrittäjyyden kokonaisuuksiin. Johtaminen ja organisaatiot –opinnoissa opitaan henkilöstötoiminnon tehtäväkenttää, työoikeutta sekä toiminnan kehittämistä. Markkinoinnin opinnossa keskitytään markkinoinnin suunnittelun ja myyntineuvottelutaidon ohella joko markkinointiviestintään tai digitaaliseen markkinointiin.

Valintakoe

Valintakoe järjstetään perjantai 5.6.2015. Valtakunnallisessa liiketalouden koulutuksen valintakokeessa on kolme osiota: kirjoitelma tai haastattelu (10 p), ennakkoaineistoon pohjautuvat monivalintatehtävät (15 p) ja matemaattis-loogista ajattelua mittaava osio (15 p). Kokeesta voi saada enintään 40 pistettä. Yhteispistemäärällä valittaessa valintakokeesta on saatava vähintään 10 pistettä ja valintakokeella valittaessa valintakoetulos skaalataan 100 pisteeseen, jolloin vähimmäispistemäärä on 30 pistettä.

Kampus/yksikkö

Teuvo Pakkalan kadun kampus / Liiketalouden yksikkö
Teuvo Pakkalan katu 19, 90130 Oulu

TIETOA OAMKISTA

Oamk on monialaisuutta, alueen vahvaa tieto- ja viestintäteknologiaosaamista hyödyntävä osaaja, alueen innovaatiotoiminnan aktiivinen kehittäjä sekä Pohjois-Suomen ammatillisten opettajien kouluttaja. Palvelemme alueen työ ja elinkeinoelämän sekä kulttuurin tarpeita ja vastaamme Pohjois-Suomen ammattikorkeakoulun monimuotoisuudesta. [ Löydä lisää koulutuksia täältä ]