Toimintaterapeutti (AMK), Oulun ammattikorkeakoulu

Tutkinto
Tutkintonimike
Laajuus/kesto
Tutkinto-ohjelma

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Toimintaterapeutti (AMK)
240 op / 4 vuotta
Toimintaterapian tutkinto-ohjelma

Koulutuksen tavoite

Toimintaterapian tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn, terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen. Toimintaterapia on näyttöön perustuvaa kuntoutusta, jossa keskiössä on yhdessä tekeminen asiakkaan, hänen läheistensä ja eri asiantuntijoiden kanssa. Tämä vaatii vahvaa yhteistyö- ja vuorovaikutusosaamista.

Toimintaterapian tavoitteena on mahdollistaa asiakkaan arjessa eläminen mielekkäällä ja merkityksellisellä tavalla. Taitoja ja mielenkiintoja vastaavan toiminnan löytäminen yhdessä asiakkaan kanssa on toimintaterapeutin tärkeä osaamisalue. Toiminnalla tarkoitetaan kaikkea sitä, mitä ihminen tekee ja ajattelee: itsestä huolehtimista, lepoa, leikkiä, työtä, kotielämän ja vapaa-ajan toimintoja. Toimintaterapeutti osaa analysoida toimintoja ja ympäristöjä sekä soveltaa niitä niin, että ne tukevat asiakkaan valintoja ja osallistumista sekä edistää hänen hyvinvointiaan.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen opinnot perustuvat ammattikorkeakoulututkinnon suorittaville laadittuihin yleisiin ja tutkinto-ohjelmittain laadittuihin osaamisalueisiin. Opintosuunnitelma noudattaa alan kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia. Opiskelijalla on aktiivinen ja vastuullinen rooli oppimisprosessissa ja hänen tulee kyetä itsenäiseen opiskeluun. Suuri osa oppimateriaalista on englanninkielistä.

Valintakoe

Toimintaterapeutin valintakoe järjestetään 3. - 5.6.2015 klo 8.00. Valintakoe koostuu hakijan tekemästä ennakkotehtävästä, aineistokokeesta ja toiminnallisesta ryhmätilanteesta. Hakijalle valintakoe on yhtenä päivänä. Tarkempi valintakoeaika ilmoitetaan valintakoekutsussa. Valintakokeen aikaa ei voi muuttaa.

Kampus/yksikkö

Professorintien kampus / Sosiaali- ja terveysalan yksikkö
Kiviharjuntie 8, 90220 Oulu

TIETOA OAMKISTA

Oamk on monialaisuutta, alueen vahvaa tieto- ja viestintäteknologiaosaamista hyödyntävä osaaja, alueen innovaatiotoiminnan aktiivinen kehittäjä sekä Pohjois-Suomen ammatillisten opettajien kouluttaja. Palvelemme alueen työ ja elinkeinoelämän sekä kulttuurin tarpeita ja vastaamme Pohjois-Suomen ammattikorkeakoulun monimuotoisuudesta. [ Löydä lisää koulutuksia täältä ]