Teologian valmennuskurssit, Eximia valmennustiimi

teologia valmennuskurssi

Teologian kurssilta hyvät eväät valintakokeeseen

Teologiaa voi opiskella Helsingin ja Joensuun yliopistoissa sekä Åbo Akademissa. Eri yliopistojen valintakokeet poikkeavat huomattavasti toisistaan. Helsingin yliopiston valintakoe koostuu kolmesta eri osasta, joista kaksi ensimmäistä on valintakoekirjallisuuteen perustuvia ja kolmas aineistokoe.

Eximian Teologian valmennuskurssi ohjaa sinut hyviin tuloksiin Helsingin teologisen tiedekunnan valintakokeessa. Kurssilla käydään perusteellisesti läpi valintakoevaatimuksena oleva kirjallisuus.Kurssi sisältää myös aineistovalmennusosuuden, jossa opetetaan aineistotehtäviin vastaamista aivan perusteista alkaen. Kurssilla kiinnitetään lisäksi huomiota myös oikeanlaiseen opiskelu- ja vastaustekniikan harjoitteluun, sekä tehdään runsaasti valintakoetyyppisiä harjoituksia. Tehtävät ja niiden läpikäynti asiantuntevan opettajan johdolla tukevat valintakoekirjallisuuden sisältöjen opettelua ja oikeanlaisen vastaustekniikan oppimista.

Teologia

Teologia selittää ihmisen uskonnolliseen ajatteluun ja toimintaan sekä maailmankatsomukseen liittyviä ilmiöitä. Tieteellinen tieto eri elämänkatsomuksista edistää suvaitsevaisuutta, arvojen ymmärtämistä ja erilaisuuden kunnioittamista. Teologinen tutkimus ja koulutus tarjoavat perusteita sekä suomalaisen kulttuurin ja elämäntavan ymmärtämiseen että kansainvälisten vaikutussuhteiden analyysiin.

Tietoa Eximiasta

Valmennustiimi Eximia Oy - tai tuttavallisemmin Eximia -on vuonna 2000 perustettu täysin suomalainen osakeyhtiö. Heti ensinmäisen toimintavuotensa aikana Eximia nousi kurssimäärältään suurimmaksi abi- ja valmennuskurssien järjestäjäksi Suomessa ja Eximian avulla opiskelu paikkansa saavuttaneiden määrä kasvaa vuosittain.

Eximia järjesti kevään 2014 valintakokeisiin yhteensä 131 valmennuskurssia 12 paikkakunnalla ympäri Suomea. Kurssien jälkeen oppilaat arvioivat opetusta neljällä kriteerillä: asiantuntemus, kannustavuus, valintakoekeskeisyys ja asioiden esittämistaito. Arvosana annettiin asteikolla 1-5, 1 ollessa huono ja 5 erinomainen. Kurssilaiset antoivat opetukselle loistavan yleisarvosanan 4,31/5,00.

Tutustu myös muihin koulutuksiimme täältä