Insinööri (ylempi AMK), Teknologiaosaamisen johtaminen, Centria-ammattikorkeakoulu

Opintojen kesto ja laajuus: 60 opintopistettä, monimuotototeutus

Tutkinnon tavoitteena on lisätä sekä syventää opiskelijan ammattitaitoa ja osaamista itsensä, ihmisten ja muutoksen johtamisessa. Koulutus sisältää mm. yritysten johto- ja asiantuntitehtävissä tarvittavien esimiestaitojen ja organisaation kehittämistä. Ohjelman suunnittelussa on huomioitu erityisesti myös työelämän tarpeet, mikä näkyy esim. opiskelijan omaan työyhteisöön tehtävänä, sen toimintaa tehostavana, laajana kehittämistehtävänä.

Syventävät opinnot

Syventävät opinnot koostuvat neljästä moduulista, jotka ovat yhteensä 30 opintopistettä. Keskeinen osa tutkintoa on 30 opintopisteen laajuinen kehittämistehtävä, joka tehdään työpaikalle.

  • Esimiestaitojen ja oman osaamisen kehittäminen
  • Organisaation osaamisen kehittäminen
  • Osaamisen vaikutus kilpailukykyyn
  • Teknologiaosaamisen johtaminen

Koulutus järjestetään yhteistyössä Centria-ammattikorkeakoulun ja Kajaanin ammattikorkeakoulun kesken. Opiskelu tapahtuu monimuoto-opiskeluna työn ohessa kiinteässä yhteydessä omiin työtehtäviin. Opinnoissa korostuvat itsenäinen työskentely, etätehtävien tekeminen sekä intensiiviopintojaksot. Lähiopetusta on kaksi päivää kuukaudessa.

Hakukelpoisuuden antavat pohjakoulutukset

Insinööri (AMK) tai muu tekniikan alan soveltuva korkeakoulututkinto. Muut tekniikan opintoihin painottuvat korkeakoulututkinnot harkinnan mukaan.

Hakukelpoisuuden antavan pohjakoulutuksen lisäksi hakukelpoisuuteen vaaditaan vähintään 36 kuukautta työkokemusta korkeakoulututkinon suorittamisen jälkeen. Mikäli hakija on suorittanut myös opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon, työkokemus voidaan laskea ko. tutkinnon jälkeen.

Tutkintonimike

Tutkintonimike on Insinööri (ylempi AMK).