Täydennyskoulutus - sijaishuollon henkilöstön erikoistumiskoulutus, Kanneljärven Opisto

SIJAISHUOLLON HENKILÖSTÖN ERIKOISTUMISKOULUTUS 30 op

Syyskuusta 2015 alkaen

Kenelle koulutus sopii?

Yksityisten, kunnallisten ja järjestöjen lastensuojelulaitosten, koulukotien, ammatillisten perhekotien ja perhekotien työntekijät sekä muut haastavassa elämäntilanteissa olevien lasten kanssa työskentelevät, jotka tarvitsevat syvempää tietämystä sijaishuollon menetelmistä työssään.

Koulutus syventää sijaishuollon työntekijän ammattiosaamista tarjoten sekä teoreettista että käytännön tietoa sijaishuollon arkeen. Koulutuksen aikana osallistujan lainsäädännöllinen, menetelmällinen ja ammatillinen osaaminen syvenee vastaamaan vahvassa murroksessa olevan lastensuojelun toimintaympäristön haasteisiin ja ennen kaikkea asiakkaiden tarpeisiin.

Kouluttaja:

VTM sosiaalityöntekijä Irma Lehtonen, VTM sosiaalityöntekijä Janne Telén sekä asiantuntijaluennoitsijoita.