Tanssin koulutusohjelma BA, Teatterikorkeakoulu

Tanssijan maisteriohjelman opinnot jatkavat ja syventävät tanssin koulutusohjelmassa saavutettuja esiintymisvalmiuksia. Opinnot syventävät opiskelijan taiteellisia ja tiedollisia valmiuksia sekä ohjaavat opiskelijaa löytämään omakohtainen suhde tanssiin ja tanssitaiteeseen. Opiskelija pohtii taiteen ja yhteiskunnan välistä vuorovaikutusta ja sitä kautta omaa tanssinäkemystään. Pyrkimyksenä on, että tanssitaiteen laitokselta valmistuu itsenäisiä, laaja-alaisen ilmaisutaidon omaavia rohkeita taiteilijoita. Tanssijan maisteriohjelman toinen opiskeluvuosi antaa mahdollisuuden yksilöllisiin valintoihin, esimerkiksi erikoistumisopintojen, työharjoittelun, tanssiryhmän tai itsenäisen projektityön ja räätälöidyn opetussuunnitelman kautta.