Taidelinja, Kuusamo-opisto

Aika ja paikka

31.8.2015 - 20.5.2016, Kuusamo-opisto

Kohderyhmä

Opiskelu opintolinjoilla sopii hyvin esim. valmentavaksi vuodeksi ennen jatko-opintoihin hakeutumista, töistä tai opiskeluista välivuotta pitävälle tai harrastajalle rautaisannokseksi omaa kiinnostuksen kohdettaan.

Tavoitteet

Tavoitteena on tarjota opiskelijalle perustiedot ja -taidot perinteisen ja digitaalisen kuvataiteen työtavoista.

Sisältö

Kuusamo-opiston kuvataidelinjan tavoitteena on antaa opiskelijoille edellytykset kehittää osaamistaan kuvataiteessa sellaiselle tasolle, mistä voi lähteä omatoimisesti jatkamaan taideharrastusta eteenpäin tai hakeutua jatko-opintoihin, joissa taiteen osaaminen katsotaan eduksi.Lukuvuoden opisto-opinnoista saa kuusi pistettä hakeuduttaessa ammatilliseen peruskoulutukseen.

Pääasialliset opetusalat ovat grafiikka, maalaus ja piirustus. Lukuvuoden alussa painottuvat perustekniikoiden ja materiaalien käytön opettelu niin, että lukuvuoden lopussa opiskelija kykenee omatoimiseen työskentelyyn ja oppimiensa taitojen syventämiseen haluamallaan kuvataiteen osa-alueella. Opintojen ohessa on mahdollisuuss suorittaa Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunnan opetussuunnitelman mukaisetKuvataiteen perusopinnot 25 op.  Perinteisten tekniikoiden lisäksi opetusohjelmaan sisältyy digitaalisen median ja valokuvauksen opetusta sekä pääainetta tukevaa opetusta kuvataiteen yleisistä perusteista. Linjan pääopettajana toimii TaM, kuvataideopettaja Mirja Mäki. Linjalla vierailee tuntiopettajina eri taiteenalojen erityisasiantuntijoita. Lukuvuoden aikana opiskelijoilla on mahdollisuus omien töiden tekemiseen. Opettajat ohjaavat jatko-opintoihin hakeutumiseen ja opastavat jatko-opiskelupaikkojen esivalintatehtävien tekemisessä ja antavat neuvoja pääsykokeita varten.

Kuusamo-opistolla on käytettävissä hyvät koulutustilat (maalausateljee, metalligrafiikan työtilat ja  iMac-luokka) työvälineet ja ohjelmistot (Adobe Master Collection). Opiskelijalta ei edellytetä omia työvälineitä. Myös valokuvauksen jaksoihin opisto antaa tarvittaessa laadukkaan kuvauskaluston opiskelukäyttöön.

 

Huomioitavaa

Jatko-opintojen suunnittelussa huomioi, että lukuvuoden opisto-opinnoista saa kuusi pistettä hakeuduttaessa ammatilliseen peruskoulutukseen.

Lisätietoja

Opintolinjalla annetaan yleiskuva opetettavasta pääaineesta. Opiskelija saa linjalla lähtökohdan alan ammatillisiin opintoihin tai itsenäiseen työskentelyyn harrastuksensa parissa. Opintojen kesto on lukuvuoden aikana 34 opiskelijaviikkoa. Lähiopetusta on keskimäärin 25 tuntia viikossa. Suurin osa opetuksesta muodostuu oman pääaineen opinnoista. Opetusohjelmaan kuuluu myös kaikille linjoille yhteisiä taiteen ja kulttuurin yleisopintoja. Opiston tilat ja laitteet ovat opiskelijoiden käytettävissä yleensä myös iltaisin ja viikonloppuisin, joten opiskelijan on mahdollista täydentää ohjatussa opetuksessa saamaansa perusosaamista aktiivisella itseopiskelulla.

Taidelinjan opetussuunnitelma 2015-2016 julkaistaan kevään 2015 aikana. Tutustu vuoden 2014-2015 opetussuunnitelmaan tästä

Opiskelu oikeuttaa hakemaan valtion opintotukea. Tietyin edellytyksin mahdollisuus myös opintoseteliavustukseen, joka kattaa osin opintomaksut.

Hinta

Katso lisätietoa opiskelukustannuksista kohdasta opintomaksut.

Ilmoittautuminen

Hakeminen opintolinjalle tapahtuu nettisivujemme hakulomakkeella tai vapaamuotoisesti kirjallisesti 7.8.2015 mennessä. Hakijoilta edellytämme ennen muuta halua kehittää itseään valitsemallaan alalla. Hakuajan päätyttyä 7.8. tieto valinnasta ilmoitetaan 14.8.2015 mennessä. Linjoille on siten jatkuva haku ja valinta, että opiskelija voidaan valita opiskelijaksi jo ennen hakuajan päättymistä. Tällöin opiskelupaikan varausmaksuna 50 euroa, jota ei palauteta opiskelupaikan peruneelle, mutta hyvitetään ensimmäisen opintomaksun laskutuksen yhteydessä.

Hakulomake