Suomen Eläinkoulutuskeskus Oy

eläinkoulutuskeskus

Eläinkoulutuskeskuksesta löydät tunnetusti laadukkaat kurssit ja koulutusohjelmat, jotka ovat opetusalan ammattilaisten tuottamia ja ohjaamia. Sisällöllisesti ne perustuvat eri tieteenalojen nykyaikaisiin näkemyksiin. Olemme edelläkävijöitä Suomessa mm. eläinalan verkko-opintojen tuottamisessa. Kurssejamme on voinut suorittaa verkosta vuodesta 2007 alkaen. Yksi tärkeimmistä voimavaroistamme ovat ammattitaitoiset, pitkäaikaiset työntekijämme, jotka opettavat eläinkouluttajia myös ammatillisissa oppilaitoksissa.

Meillä opiskellaan monenlaisin tavoittein - osa haluaa eläinalasta itselleen ammatin, osa kartuttaa taitojaan harrastuslajeja tai arjen tilanteita varten. Monipuolisesta koulutustarjonnastamme sinäkin voit räätälöidä juuri itsellesi sopivan paketin. Meiltä saatua koulutusta myös arvostetaan laajalti. Koulutusohjelmistamme valmistuneet kouluttajat ovat työllistyneet sekä alan yrityksissä että itsenäisinä koirakouluyrittäjinä.

Osa kursseistamme on mahdollista suorittaa täysin etäopiskeluna. Meillä se ei kuitenkaan tarkoita materiaalien itseopiskelua, vaan aina ohjattua ja vuorovaikutteista työskentelyä innostavassa ja kannustavassa ilmapiirissä.

Tee eläinalasta ammatti tai kartuta kouluttajan taitojasi

Koulutusohjelmat

Perusopinnot (15 op)

Moduli 1: Eläinten oppiminen ja kouluttaminen (10 op)

Opintojakson jälkeen opiskelija hallitsee eläinten oppimisen perusperiaatteet. Hän ymmärtää mm. klassisen ehdollistumisen, operantin ehdollistumisen, palkkioiden ja rangaistusten merkityksen koulutuksessa, sekä ajoituksen kriteerin ja vahvistetiheyden väliset keskinäiset suhteet. Edelleen opiskelija osaa hahmottaa erilaisia tapoja saada aikaan eläimessä haluttu toiminta. Lue lisää

Moduli 2: Laji- ja rotutyypillinen käyttäytyminen (3 op)

Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää kesykoiran lajityypillistä käyttäytymistä ja kommunikaatiota. Hän ymmärtää mitä tarkoitetaan käyttäytymismalleilla ja sen minkälaisia käyttäytymismalleja koirilla on. Edelleen opiskelija osaa tunnistaa koiran elekielen ja signaalit ja ymmärtää eri rotujen käyttötarkoituksesta johtuvaa käyttäytymisen erilaisuutta, sekä osaa tunnistaa koiran kipukäyttäytymisen. Lue lisää

Moduli 3: Asiakaspalvelu asiakkaan ohjaamisena (2 op)

Opintojaksolla tarkastellaan koulutuskentällä tapahtuvaa koulutusohjaajan ja koiran ohjaajan kohtaamista oppimis-/opettamistapahtumana. Moduli sopii kaikille, jotka työskentelevät tai aikovat työskennellä koulutusohjaajina, koirakouluyrittäjinä tai muun eläinalan tehtävissä, joissa ohjataan asiakasta toiminnassa (esim. ratsastuksenopettajille, jotka hakevat työhönsä uusia näkökulmia ja toimintatapoja). Lue lisää

Syventävät opinnot (15 op), Ongelmakoirakouluttaja

Ongelmakoirakouluttajan syventävät opinnot tarkastelevat eläinten käytöshäiriöitä ja niiden hoitomuotoja tiedenäkökulmasta. Opintojen kokonaislaajuus on 15 op, joka jakaantuu kolmeen opintojaksoon:

  • Moduli 4 - Käytöshäiriöiden anatomia (2 op)
  • Moduli 5 - Erilaiset käytöshäiriöt ja niiden hoitaminen (8 op)
  • Moduli 6 - Asiakaspalvelu ja hoitosuunnitelman tekeminen (5 op)

Lue lisää

Syventävät opinnot (15 op), Hajutyöskentely

Hajutyöskentelyyn keskittyvissä syventävissä opinnoissa perehdytään koirien hajuaistin käyttämiseen erilaisissa hyötytehtävissä. Opintojen kokonaislaajuus on 15 op, joka jakaantuu viiteen opintojaksoon:

  • Moduli 4 - Oppimispsykologian syventävä osuus (4 op)
  • Moduli 5 - Hajutyöskentelyn perusteet (2 op)
  • Moduli 6 - Hajuerottelu/-tunnistus, sekä etsintätyö ja ilmaisu (6 op)
  • Moduli 7 - Tutustuminen hajutyöskentelyn eri sovelluksiin (1 op)
  • Moduli 8 - Käytännön harjoittelu / työelämään tutustuminen (2 op)

Lue lisää

Lisäopinnot (10 op)

Opiskelija kokoaa itse lisäopintoja vähintään 10 opintopisteen verran. Lisäopinnot voivat olla luentoja, seminaareja, verkkokursseja, workshop-tyylisiä opintojaksoja tai esimerkiksi ohjattua käytännön harjoittelua. Lisäopinnoista tehdään aina yksilöllinen opintosuunnitelma.

Verkkokurssit

Oppimispsykologian perusteet

Oppimispsykologian perusteet -kurssi toimii teoriapohjana kaikille jatkotason verkkokursseille ja soveltaville käytännön kursseille. Valittavissasi on kaksi laajuutta - perinteinen kahden opintopisteen lyhytkurssi sekä 15 viikon intensiivikurssi. Lue lisää

Oppimispsykologian perusteet – teemana hevonen

Kymmenen viikkoa kestävällä verkkokurssilla käsitellään operantin ehdollistamisen perusasioita ja niiden soveltamista hevosten käyttäytymisen muokkaamiseen. Kurssin aikana opiskelijat saavat kattavat perustiedot eläinten oppimisen lainalaisuuksista, jotka ovat läsnä riippumatta siitä, millä menetelmällä hevosia kouluttaa. Näiden perusasioiden ymmärtäminen auttaa ymmärtämään paitsi eri menetelmien toimivuutta, myös yleensä ottaen hevosen käyttäytymistä erilaissa tilanteissa. Lue lisää

Jatkotason verkkokurssit

Käytöshäiriöiden anatomia

Noin viisi viikkoa kestävällä kurssilla tarkastellaan koirien käytöshäiriöiden hoitoa kokonaisvaltaisena prosessina, joka sisältää varsinaisen kouluttamisen lisäksi myös koiran yleiseen hyvinvointiin liittyvien seikkojen tarkkailun. Lue lisää

Oppimispsykologian jatkokurssi - TEEMANA HEVONEN

Jatkokurssi on tarkoitettu ”Oppimispsykologian perusteet – teemana hevonen” -verkkokurssin suorittaneille. Peruskurssilla on harjoiteltu oppimispsykologian peruskäsitteiden tunnistamista ja jonkin käytöksen perusopetusta. Jatkokurssilla koulutusta jatketaan kohti pidemmälle vietyjä suorituksia. Kurssilla rakennamme jo olemassa oleville käytöksille kestoa ja koulutamme niitä kohti sujuvaa toimintaa, eli vaihetta, jolloin osaaminen on jo hyvin vakiintunutta. Lue lisää