Sosionomi aikuiskoulutus Helsinki, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Sosionomi (AMK) -tutkinto on ammattikorkeakoulututkinto, joka on vertailukelpoinen vastaavien eurooppalaisten ja kansainvälisten tutkintojen kanssa. Sosionomi-tutkinto antaa pätevyyden lastentarhanopettajan tehtäviin, mikäli vähintään 60 opintopistettä on varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opintoja.

Sosionomi (AMK) on sosiaalialan asiantuntija eri-ikäisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten parissa. Asiantuntijuus perustuu laaja-alaiseen sosiaalialan tietoperustaan ja osaamiseen ja hyviin ilmaisu- ja vuorovaikutustaitoihin. Sosionomi ymmärtää erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten tarpeita ja niihin vaikuttavia yksilöllisiä ja yhteiskunnallisia tekijöitä ja vahvistaa sosiaalialan asiantuntijana yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvointia, voimavaroja ja toimintakykyä.