Siltojen ja muiden liikennöityjen alueiden vedeneristäjän henkilösertifiointiin valmentava koulutus, Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO

Koulutus antaa käytännön pätevyyden toimia siltojen ja muiden liikennöityjen alueiden vedeneristäjänä. Liikennevirasto edellyttää, että 1.5.2014 alkaen silloilla epoksitiivistystöitä ja erístystöitä tekevillä vedeneristäjillä tulee olla VTT Expert Services Oy:n myöntämä henkilösertifikaatti kyseiseen työhön (lähde: Liikenneviraston ilmoitus)

Koulutusohjelma on tarkoitettu:

  • Siltojen ja muiden liikennöityjen alueiden epoksitiivistysten tekijöille
  • Siltojen ja muiden liikennöityjen alueiden bitumikermieristysten tekijöille
  • Siltojen ja muiden liikennöityjen alueiden mastiksieristysten tekijöille
  • Siltojen ja muiden liikennöityjen alueiden nestemuodossa levitettävien eristysten tekijöille

Koulutusohjelman tavoitteena on varmistaa, että siltojen ja muiden liikennöityjen alueiden, kuten pihakansien ja ajoluiskien, vedeneristys- ja korjaustöiden laatu on määräysten, ohjeiden ja suunnitteluasiakirjojen mukainen.

Yhdessä osaamistasi rakentaen

Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO tarjoaa rakennusalan aikuisopiskelijoille ajankohtaisia teemakoulutuksia, henkilösertifiointeihin ja pätevöitymisiin valmentavaa ja ammatillisiin tutkintoihin valmistavaa koulutusta. RATEKO järjestää koulutuksia myös yrityskohtaisina. RATEKO on rakennusalan ainoa ammatillinen erikoisoppilaitos. www.rateko.fi