Röntgenhoitaja (AMK), Oulun ammattikorkeakoulu

Tutkinto
Tutkintonimike
Laajuus/kesto
Tutkinto-ohjelma

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Röntgenhoitaja (AMK)
210 op / 3,5 vuotta
Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma

Koulutuksen tavoite

Röntgenhoitaja osaa toteuttaa eri-ikäisten, eri sairauksia sairastavien potilaiden röntgen-, isotooppi-, ultraääni- ja magneettitutkimuksia, työskennellä isotooppihoidoissa ja kuvantaohjatuissa toimenpiteissä sekä toteuttaa sädehoitoa. Näissä tutkimus- ja hoitotilanteissa röntgenhoitajan vastuualue vaihtelee itsenäisestä toiminnasta moniammatillisen työryhmän jäsenenä toimimiseen.

Röntgenhoitaja osaa hoitaa ja ohjata potilasta potilaslähtöisesti ja käyttää kuvantamis- ja hoitolaitteita siten, että tutkimus- tai hoitotilanne edistää potilaan hoitoa ja terveyttä. Röntgenhoitajan ammatillisessa toiminnassa korostuu turvallisuus monella tavalla kuten kuvantamislaitteiden käytössä, säteilyn vaikutusten tuntemisessa,laatutyössä ja potilaan voinnin seuraamisessa ja turvaamisessa.

Koulutuksen sisältö

Opinnot muodostuvat tietopuolisista opinnoista ja harjoittelusta. Tietopuoliset opinnot koostuvat radiografia- ja sädehoitotyön opinnoista (säteilyn käyttö, röntgen-, isotooppi-, ultraääni- ja magneettitutkimukset, sädehoitomenetelmät), terveysalan opinnoista (kliininen hoitotyö, ensiapu, mikrobiologia,farmakologia, anatomia), viestintäopinnoista (suomen, ruotsin ja englannin kieli), tutkimus-, kehittämis- ja johtamisopinnoista (tutkimus- ja kehittämistyön menetelmät, johtaminen ja yrittäjyys), lääketieteen opinnoista (syöpätaudit, radiologia) ja opinnäytetyöstä. Tietopuolisessa opiskelussa käytetään erilaisia opetusmenetelmiä (luennot, itsenäinen työskentely, verkko-opiskelu, harjoitukset, seminaarit, simulaatiot) monipuolisesti. Ammattikorkeakoulun omalla digitalisoidulla röntgenosastolla harjoitellaan simuloidusti potilaan ohjaus- ja hoitotilanteita ja kuvantamista sekä laadunhallintatehtäviä. Opinnäytetyö toteutuu useimmiten yhteistyössä työelämän kanssa.

Valintakoe

Röntgenhoitajan valintakoe järjestetään 1. - 5.6.2015. Valintakoe koostuu aineistokokeesta ja hakijan ennakkotehtävään perustuvasta haastattelusta. Hakijalle valintakoe on yhtenä päivänä. Tarkempi valintakoeaika ilmoitetaan valintakoekutsussa. Valintakokeen aikaa ei voi muuttaa.

Kampus/yksikkö

Professorintien kampus / Sosiaali- ja terveysalan yksikkö
Kiviharjuntie 8, 90220 Oulu

TIETOA OAMKISTA

Oamk on monialaisuutta, alueen vahvaa tieto- ja viestintäteknologiaosaamista hyödyntävä osaaja, alueen innovaatiotoiminnan aktiivinen kehittäjä sekä Pohjois-Suomen ammatillisten opettajien kouluttaja. Palvelemme alueen työ ja elinkeinoelämän sekä kulttuurin tarpeita ja vastaamme Pohjois-Suomen ammattikorkeakoulun monimuotoisuudesta. [ Löydä lisää koulutuksia täältä ]