Rakenteiden kosteuden mittaaja - pätevöityneen kosteudenmittaajan (PKM) täydennyskoulutus henkilösertifioiduksi,Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO

Koulutus antaa käytännön pätevyyden arvioida mittaustulosten avulla rakennuksen lämpö- ja kosteusteknisiä olosuhteita sekä niiden merkitystä rakennuksen ja rakenteiden toimivuuden kannalta.

VTT ja PKM-valvontaryhmä ovat sopineet, että kosteudenmittaajien koulutusta yhdenmukaistetaan. Samalla on sovittu, että toisen tutkinnon ja kirjallisen kokeen suorittanut henkilö voi lisäkoulutuksen ja lisänäyttöjen avulla suorittaa myös toisen tutkinnon ja saada näin ns. kaksoispätevyyden.

Rakenteiden kosteuden mittaaja -pätevöityneen kosteudenmittaajan (PKM) täydennyskoulutus on tarkoitettu PKM-tutkinnon suorittaneille henkilöille, jotka hakevat Rakenteiden kosteudenmittaaja –henkilösertifiointia.

Henkilösertifiointia VTT:ltä voivat hakea PKM-tutkinnon aikaisemmin suorittaneet henkilöt, jotka ovat osallistuneet Rakenteiden kosteuden mittaaja –koulutusohjelman toiseen lähiopetusjaksoon. Rakenteiden kosteuden mittaaja –koulutusohjelmaan sisältyvää kirjallista koetta/mittausnäyttöä ei PKM-tutkinnon suorittaneelta vaadita.

Yhdessä osaamistasi rakentaen

Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO tarjoaa rakennusalan aikuisopiskelijoille ajankohtaisia teemakoulutuksia, henkilösertifiointeihin ja pätevöitymisiin valmentavaa ja ammatillisiin tutkintoihin valmistavaa koulutusta. RATEKO järjestää koulutuksia myös yrityskohtaisina. RATEKO on rakennusalan ainoa ammatillinen erikoisoppilaitos. www.rateko.fi