Puhtausluokka P1 rakennus- ja ilmanvaihtotyössä, Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO

Rakennustöiden puhtausluokituksella P1 varmistetaan, että rakennuksen tilat ovat puhtaat luovutusvaiheessa eikä sisäilmaan kulkeudu rakennusvaiheesta olevia epäpuhtauksia.

Koulutus avaa puhtausluokan P1 rakentamisen tavoitteita, käytännön toteutusta sekä puhtauden arviointimenetelmiä.

Koulutus on tarkoitettu:

  • rakennusyritysten tuotanto- ja työnjohdolle
  • rakennusalalla toimivien yritysten tuotantohenkilöstölle
  • rakennuttajille
  • rakennustöiden valvojille
  • suunnittelijoille

Koulutuksen tavoitteet ja hyödyt

Osallistuja osaa tunnistaa puhtaudenhallinnan tavoitteet puhtausluokan P1 rakentamisessa osana työmaan olosuhteiden ja sisäilmariskien hallintaa

Osallistuja saa käytännön keinoja toteuttaa sisäilmaluokkien S1 ja S2 puhtaudenhallinnalle asettamat tavoitteet rakentamisessa

Osallistujalla on työkaluja rakentamisen aikaisen siivouksen ja loppusiivouksen hankintaan ja laadunarviointiin.

Yhdessä osaamistasi rakentaen

Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO tarjoaa rakennusalan aikuisopiskelijoille ajankohtaisia teemakoulutuksia, henkilösertifiointeihin ja pätevöitymisiin valmentavaa ja ammatillisiin tutkintoihin valmistavaa koulutusta. RATEKO järjestää koulutuksia myös yrityskohtaisina. RATEKO on rakennusalan ainoa ammatillinen erikoisoppilaitos. www.rateko.fi