Psykologian abikurssi, Eximia valmennustiimi

Psykologian abikurssilta tehokas apu yo-kokeisiin!

Psykologian yo-kokeen tehtävät edellyttävät opiskelijalta laaja-alaista psykologisen tiedon hallintaa ja ymmärrystä. Psykologian tehtäväsarja sisältää vaikeusasteeltaan eritasoisia tehtäviä.

Korkeimpiin arvosanoihin päästäkseen kokelaan tulee vastata vaativampiin tehtäviin. Tehtävät voivat edellyttää myös eri kurssien sisältöjen yhdistelemistä. Tehtävissä mitataan myös sitä, kuinka hyvin kokelas ymmärtää psykologisen tiedon yhteyksiä sosiaalisiin, kulttuurisiin ja ajankohtaisiin kysymyksiin sekä psyykkisten, biologisten ja sosiaalisten tekijöiden välistä vuorovaikutusta.

Psykologian abikurssilla harjoitellaan juuri näitä, psykologian kokeessa menestymiseen tarvittavia tietoja ja taitoja. Kurssilla kerrataan tehokkaast lukion psykologian kurssien keskeiset asiat ja aihepiirit, sekä käydään myös lyhyesti läpi useassa lukiossa valinnaisena olevan sosiaalipsykologian kurssin keskeisiä asioita.

Asiantuntevaa ja monipuolista opetusta

Psykologian kokeessa tehtävien muoto vaihtelee esseetehtävistä aineistopohjaisiin tehtäviin, ongelmanratkaisuihin sekä tieteellisten psykologisten tutkimusten tulosten ymmärtämiseen ja tulkintaan. Psykologian abikurssilla tehdään runsaasti erityyppisiä tyyppisiä tehtäviä ja harjoituksia. Harjoitusten tekeminen ja malliratkaisujen läpikäynti opettajan johdolla auttaa muistamaan keskeiset asiat ja hahmottamaan niiden keskinäiset yhteydet.

Kurssiemme opettajat ovat sekä asiantuntevia että motivoituneita. Opetuksessa keskitytään vain ja ainoastaan yo-kokeessa menestymiseen vaadittavien taitojen opettelemiseen. Kannustava ilmapiiri antaa uutta intoa yo-kirjoituksiin valmentautumiseen. Kursseilla tehtävät harjoitukset ja opettajan antaman palaute auttavat sinua keskittymään opiskelussasi juuri oikeisiin asioihin. Kurssilla saat käyttöösi myös kattavan kirjallisen materiaalin, jonka avulla voit kerrata asioita tehokkaasti vielä juuri ennen yo-koetta.

Tietoa Eximiasta

Valmennustiimi Eximia Oy - tai tuttavallisemmin Eximia -on vuonna 2000 perustettu täysin suomalainen osakeyhtiö. Heti ensinmäisen toimintavuotensa aikana Eximia nousi kurssimäärältään suurimmaksi abi- ja valmennuskurssien järjestäjäksi Suomessa ja Eximian avulla opiskelu paikkansa saavuttaneiden määrä kasvaa vuosittain.

Eximia järjesti kevään 2014 valintakokeisiin yhteensä 131 valmennuskurssia 12 paikkakunnalla ympäri Suomea. Kurssien jälkeen oppilaat arvioivat opetusta neljällä kriteerillä: asiantuntemus, kannustavuus, valintakoekeskeisyys ja asioiden esittämistaito. Arvosana annettiin asteikolla 1-5, 1 ollessa huono ja 5 erinomainen. Kurssilaiset antoivat opetukselle loistavan yleisarvosanan 4,31/5,00.

Tutustu myös muihin koulutuksiimme täältä