Prosessi- ja materiaalitekniikka, kemiantekniikka, Centria-ammattikorkeakoulu

Opintojen kesto ja laajuus: 4 vuotta, 240 opintopistettä, päivätoteutus

Koulutuksen kuvaus

Kemiantekniikan koulutus antaa sinulle monipuolista osaamista prosessitekniikan alalta. Työpaikkasi voi löytyä peruskemikaalien tuotannosta, hydrometallurgisilta tehtailta, sellu- ja paperiteollisuudesta, öljyjalostomoista, elintarviketuotannosta tai vaikka ympäristöalalta. Kemiantekniikassa työturvallisuudella on pitkät perinteet ja niin opiskelijatkin saavat turvallisuuskoulutuksen ennen laboratoriotöiden aloittamista.

Syventävät opinnot:

 • kaivosalan osaaminen
 • uusiutuvat energiavarat
 • environmental chemistry & technology
 • new and traditional fuel production

Kaivosalan osaaminen

Kaivosalan osaamisen syventävät opinnot antavat hyvän pohjan kaivosalan ja rikastustekniikan osaamiselle. Opintoihin kuuluu opintojaksoja kaivosalan toimintaympäristöstä, mineralogiasta, malmin louhinnasta ja rikastamisesta sekä jatkojalostuksesta. Osaamista syvennetään rikastustekniikan harjoitustöillä. Perusopinnoissa opiskellaan laajasti kemian eri aihealueita, opintoihin kuuluu myös prosessitekniikan opintoja automaatiotekniikasta, energiatekniikasta ja tehdassuunnittelusta. Teoriaopintoja tukevat laboratoriotyöt ovat oleellinen osa opiskelua.

Uusiutuvat energiavarat

Uusiutuvien energiavarojen syventävissä opinnoissa keskitytään biopolttoaineisiin ja lämmöntuotantoon, joka tuotetaan metsän ja maatalouden tuotteista sekä yhdyskuntajätteestä. Fossiilisten polttoaineiden vähentyessä on pakko keksiä uusia kestäviä ja turvallisia ratkaisuja ja vaihtoehtoisia energialähteitä. Energian tarpeen kasvua voi osittain torjua tehokkaimmilla, energiatehokkailla prosesseilla. Asiaan perehtyneillä insinööreillä on jo nyt kysyntää.

Environmental chemistry & technology

Voit myös syventyä yhdessä kansainvälisten opiskelijoiden kanssa englanninkielisiin opintokokonaisuuksiin. Environmental Chemistry and Technology -opinnoissa käsitellään ympäristökemiaa, haittojen arviointia, puhdistusmenetelmiä sekä vedenkäsittelyä.

New and traditional fuel production

Toinen syventävien opintojen englanninkielinen vaihtoehto on New and Traditional Fuel Production, jossa perehdytään öljyjalostamoihin sekä uusiutuvien biopolttoaineiden tuottamismenetelmiin.

Tutkinto

Tutkintonimike on insinööri (AMK). Työelämässä tehtävänimikkeitäsi tulevaisuudessa voivat olla esimerkiksi kehitysinsinööri, tuotantoinsinööri, käyttöinsinööri, osto- tai myynti-insinööri.

Työelämässä yhteistyökumppaneita ovat:

 • Air Liquid
 • Boliden Kokkola
 • Freeport Cobalt
 • Maintpartner
 • Neste Oil
 • Nordkalk
 • Kokkola Power
 • Woikoski
 • Tetra Chemicals
 • Yara Suomi
 • UPM-Kymmene
 • Stora Enso
 • Altia
 • Olvi
 • First Quantum Resources (Pyhäsalmen ja Kevitsan kaivokset)
 • Belveder Resources (Hituran kaivos)
 • Talvivaaran kaivos
 • LKAB (Pohjois-Ruotsi)

Lue myös opiskelijatarinoita Keminatekniikan koulutuksesta