Personal trainer koulutus | Helsinki, TrainerLab

personal trainer koulutus trainerlab helsinki

Trainer Lab Personal Trainer - Yksilövalmentaja

Personal trainer -koulutus valmistaa ammattinimikkeisiin, joita ovat esim. yksilövalmentaja, henkilökohtainen valmentaja tai vaikka omaohjaaja/-valmentaja. Personal trainer on ammattitaitoinen valmentaja yhä arvostetummalla hyvinvointialalla.

Trainer Lab:n kouluttama personal trainer osaa valmentaa kokonaisvaltaisesti erilaisia asiakkaitaan heidän lähtötasonsa, toiveensa ja ajankäyttönsä huomioon ottaen. Yksilövalmentaja pystyy ammattitaitoisesti käsittelemään myös erilaisia ryhmiä ja tarjoamaan ryhmän jäsenille yksilöllistä ohjausta.

Personal trainer koulutus koostuu viidestä lähiopetusjaksosta, kunkin jakson kesto on kolme päivää. Lähiopetusta on yhteensä 140 tuntia. Lisäksi koulutuksen aikana tehdään itsenäisesti oppimistehtäviä ja suoritetaan teoriakoe sekä käytännön opetustaidon näyttökoe. Kokeiden hyväksytty suorittaminen oikeuttaa Trainer Lab Personal Trainer –sertifikaatin käyttöön.

Personal trainer koulutuksen soveltuvuus ja pääsyvaatimukset

Personal trainer –koulutus soveltuu vähintään 20-vuotiaille henkilöille, joilla on valmiudet omaksua syventävää tietoa liikkumisen ja ravitsemuksen alalta teoriatasolta laadukkaaseen käytännön ohjaamiseen.

Pääsyvaatimuksena on riittävä pohjatieto ja käytännön kokemus. Liikunta-alan ammatillisen (urheiluopistot) tai sitä korkeamman (ammattikorkeakoulut, yliopisto) tutkinnon suorittaneet hyväksytään suoraan koulutukseen.