Optometristi (AMK), Oulun ammattikorkeakoulu

Optometristi oamk

Tutkinto
Tutkintonimike
Laajuus/kesto
Tutkinto-ohjelma

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintokinto
Optometristi (AMK)
210 op / 3,5 vuotta
Optometrian tutkinto-ohjelma

Koulutuksen tavoite

Optometristin tuottamiin palveluihin kuuluvat silmän taittovoiman määrittäminen, optisten apuvälineiden määrääminen ja silmäsairauksien tunnistaminen.

Optometristin asiantuntijuus perustuu näköjärjestelmän, näkökyvyn sekä silmäsairauksien tuntemiseen. Lisäksi tarvitaan näöntarkastuksen menetelmien sekä silmien terveydentilan tutkimisen menetelmien osaamista. Optometristi valitsee asiakkaalle näonkorjausratkaisun, määrää, valmistaa ja sovittaa silmä- ja piilolasit sekä muut optiset apuvälineet.

Koulutuksen sisältö

Opinnoissa keskeisiä sisältöalueita ovat näköjärjestelmän ja näkökyvyn sekä silmäsairauksien tunteminen. Lisäksi tarvitaan näöntarkastuksen menetelmien ja näönkorjausratkaisujen sekä silmien terveydentilan tutkimisen menetelmien osaamista. Optometristin ammattitaidon perustana on optometrian teoreettinen ja käytännöllinen terveystekninen osaaminen. Ammatillinen osaaminen rakentuu soveltuville matemaattis-luonnontieteellisille opinnoille, näönhuollon ja silmälasiteknologian opinnoille sekä lääketieteellisille opinnoille.

Valintakoe

Optometristin valintakoe järjestetään 1. - 5.6.2015 klo 8.15. Valintakoe koostuu aineistokokeesta ja hakijan ennakkotehtävään perustuvasta haastattelusta. Hakijalle valintakoe on yhtenä päivänä. Tarkempi valintakoeaika ilmoitetaan valintakoekutsussa. Valintakokeen aikaa ei voi muuttaa.

Kampus/yksikkö

Professorintien kampus / Sosiaali- ja terveysalan yksikkö
Kiviharjuntie 8, 90220 Oulu

TIETOA OAMKISTA

Oamk on monialaisuutta, alueen vahvaa tieto- ja viestintäteknologiaosaamista hyödyntävä osaaja, alueen innovaatiotoiminnan aktiivinen kehittäjä sekä Pohjois-Suomen ammatillisten opettajien kouluttaja. Palvelemme alueen työ ja elinkeinoelämän sekä kulttuurin tarpeita ja vastaamme Pohjois-Suomen ammattikorkeakoulun monimuotoisuudesta. [ Löydä lisää koulutuksia täältä ]