Onnistu rakennushankkeen pölynhallinnassa, Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO

Koulutuksessa opiskelija tutustuu pölynhallintaa ohjaavaan lainsäädäntöön ja ohjeisiin. Koulutuksen aikana käydään läpi pölynhallinnan hyödyt tilaajan ja urakoitsijan näkökulmasta ja saadaan varmuutta rakennushankkeen pölynhallintaan.

Koulutuksen käytyään osallistuja osaa tunnistaa rakennuspölyn terveysvaikutukset, hallitsee pölynhallinnan menetelmät rakennushankkeen eri vaiheissa ja osaa laatia pölynhallintasuunnitelman.

Koulutus on tarkoitetttu

  • rakennus- ja erikoisurakointiyritysten tuotantohenkilöstölle
  • rakennuttajille
  • suunnittelijoille
  • kiinteistöjen kunnosta ja korjauksista vastaaville

Yhdessä osaamistasi rakentaen

Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO tarjoaa rakennusalan aikuisopiskelijoille ajankohtaisia teemakoulutuksia, henkilösertifiointeihin ja pätevöitymisiin valmentavaa ja ammatillisiin tutkintoihin valmistavaa koulutusta. RATEKO järjestää koulutuksia myös yrityskohtaisina. RATEKO on rakennusalan ainoa ammatillinen erikoisoppilaitos. www.rateko.fi