Metsätalousinsinööri, Karelia Ammattikorkeakoulu

Tutkinto: Luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinto
Tutkintonimike: Metsätalousinsinööri (AMK)
Tutkinnon laajuus ja kesto: 240 opintopistettä | 4 lukuvuotta
Koulutuspaikka: Biotalouden keskus, Sirkkalantie 12 A, Joensuu
Aloituspaikat: 40
Opetusmuoto: Päiväopinnot

Metsätalousinsinöörin koulutuksessa saat vankan ja monipuolisen metsätalouden perusosaamisen. Nykyaikainen metsätalous perustuu kestävän kehityksen periaatteisiin, jolloin toiminnassa otetaan huomioon ekologinen, taloudellinen sekä sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys. Opinnot kattavat koko metsätalouden ketjun metsän uudistamisesta ja hoidosta metsätalouden liiketoimintaosaamiseen. Osaamisen kärkinä Karelia-ammattikorkeakoulussa ovat bioenergia, paikkatieto sekä metsäpalveluyrittäjyys.

Metsätalouden opinnot ovat käytännönläheisiä ja ne toteutetaan kiinteässä yhteistyössä työelämän kanssa. Käytettävät opetusmenetelmät ovat monipuolisia sisältäen mm. maasto- ja laboratoriotyöskentelyä sekä opintoretkiä. Joensuussa on Suomen kattavin metsäalan verkosto, jota voit opiskelijana hyödyntää opinnoissasi.

Metsätalouden koulutusohjelman opiskelijana saat myös hyvät mahdollisuudet kansainvälistymiseen vaihto-opinnoissa tai harjoitteluissa ulkomailla. Käytössäsi on koko luonnonvara- ja ympäristöalan tarjonta myös Euroopan ulkopuolisine verkostoineen (mm. Kanada ja eteläinen Afrikka). Karelia-ammattikorkeakoulussa on myös pitkät perinteet metsäalaan liittyvässä koulutus- ja kehittämishanketoiminnassa, johon opiskelijat pääsevät osallistumaan esimerkiksi opintojaksoilla, harjoitteluissa tai opinnäytetyön puitteissa.

Valmistuttuasi metsätalousinsinööriksi (AMK) voit toimia esimerkiksi metsäsuunnittelijana, puunhankintayritysten puun osto- ja korjuutehtävissä, metsänhoitoyhdistysten toiminnanjohtajana ja metsäneuvojana, opettajana ja asiantuntijana, muissa johto- ja esimiestehtävissä tai itsenäisenä metsäpalveluyrittäjänä.

Työtehtavia/Ammattinimikkeitä: metsäsuunnittelija, toiminnanjohtaja, metsäneuvoja, opettaja, asiantuntija, metsäpalveluyrittäjä, projektipäällikko