Metsätalousinsinööri (AMK), Hämeen ammattikorkeakoulu

Metsätalousinsinööri AMK

Metsätalousinsinööri (AMK) on luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinto, jonka laajuus on 240 opintopistettä.

Metsätalousinsinööri työskentelee teollisuuden, hallinnon tai yksityismetsätalouden palveluksessa tai yrittäjänä. Koulutus antaa valmiudet metsäneuvonnan, puukaupan, metsäluonnon hoidon ja suojelun suunnittelijaksi ja esimieheksi. Töitä on tarjolla myös varsinaisen metsä- ja puutalouden ulkopuolelta, esimerkiksi talouselämästä, ympäristönsuojelusta ja matkailusta.

Opiskelun sisältö

  • Tutustut metsään ja opiskelet metsäarviointia.
  • Syvennyt metsänhoitoon, käytännön puunkorjuuseen ja metsäsuunnitteluun.
  • Opiskelet myös taloutta, käytännön kielitaitoa ja asiakaspalvelua.

Voit rakentaa oman näköisesi oppimispolun laajasta metsäopintojen valikoimasta, kuten bioenergiasta, paikkatiedosta, luontomatkailusta tai puun jatkojalostuksesta.

Koulutus antaa monipuoliset valmiudet myös yritystoimintaan. Opiskelijaosuuskunnassa pääset harjoittelemaan yrittäjyyttä käytännössä.

Suoritat metsätalousinsinööri (AMK) -tutkinnon päätoimisena päiväopiskeluna noin 3,5 vuodessa.

Opiskelijahaastattelu

HAMK. [Löydä lisää koulutuksia täältä]