Matkaoppaan ammattitutkinto näyttötutkintona, Helmi Liiketalousopisto

matkaopas

Matkaoppaan ammattitutkinnon suorittaneella henkilöllä on laaja-alaiset taidot työskennellä erilaisissa opastustehtävissä kotimaassa ja ulkomailla sekä luontevat edellytykset kehittää ammattitaitoaan. He voivat sijoittua esimerkiksi harrastuksen tai teeman mukaisiksi erikoisoppaiksi, kotimaan tai ulkomaan kohdeoppaiksi sekä matkanjohtajiksi.

Sinun ei tarvitse opiskella sitä, minkä jo osaat

Heti opintojen alussa määrittelemme yhdessä aiemman osaamisesi pohjalta valmistavan koulutuksen tarpeen. Voit myös osallistua suoraan tutkintotilaisuuksiin, jos nykyiset työtehtäväsi vastaavat tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksia. Myös ulkomailta hankittua matkailualan työkokemusta voidaan käyttää osaamisen tunnustamiseen.

Matkaopas

Matkaoppaan ammattitutkinto

Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka olet jo hankkinut kokemusta esim. ulkomaanoppaana toimimisesta, mutta virallinen todistus ammattitaidosta puuttuu. Eritoten romaaniset kielet, venäjä, saksa ja hollanti ovat kysyttyjä opastuskieliä. Matkaoppaan työssä voit myös hyödyntää mahdollista ulkomaista kulttuuritaustaasi. Lue lisää

Matkanjohtajana toimiminen

Matkaoppaan ammattitutkinnon erikoistava tutkinnon osa

Koulutuksessa painotetaan erityisesti turvallisuuteen liittyviä asioita sekä matkanjohtajan työtehtäviin liittyviä tiedonhankinta- ja viestintätaitoja. Koulutus on suunnattu henkilöille, joilla on jo kokemusta matkanjohtajana toimimisesta. Lue lisää

Travel Assistant

Matkaoppaan ammattitutkinnon erikoistava tutkinnon osa

Yhteistyössä SMALin Suomen matkailu -ryhmän kanssa suunnittellun Travel Assistant -koulutussisällön avulla opit edistämään ja kasvattamaan pääkaupunkiseudun vetovoimaa mm. neuvontatilanteissa ja hankkimaan sitä tukevaa tietoa. Lue lisää

Matkaoppaan ammattitutkinto – jatko-opiskelu mahdollisuudet

Matkaoppaan ammattitutkinto – jatko-opiskelu mahdollisuudet Ammatillisista perustutkinnoista sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Luonteva jatko-opintoväylä esim. ammatillisen perustutkinnon suorittaneilla on matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto, restonomi (AMK).

Hakemuksia käsitellään kuukausittain, jonka jälkeen kouluttajat ottavat hakijaan yhteyttä.