Matkailun koulutusohjelma (Kerava), Laurea ammattikorkeakoulu

Restonomi, 210 op, 3,5 vuotta

Matkailualan koulutusohjelma antaa eväät monikulttuurisiin tehtäviin

Seikkailumatkojen suunnittelua, hotellin esimiehenä toimimista, tapahtumien järjestämistä – matkailualan restonomin tutkinto avaa ovet eritasoisille, kansainvälisille paikoille niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Vaihtelevassa ympäristössä ja monipuolisissa tehtävissä työskentely sopii ennakkoluulottomille, ihmisten kanssa viihtyville ja haasteista nauttiville.

Laureassa matkailun koulutusohjelma tarjoaa opiskelijalle valmiudet muun muassa johtamiseen ja liiketoiminnan pyörittämiseen. Matkailun koulutusohjelmassa painotetaan myös matkailun alueellista ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä kielitaitoa. Valinnaisuus syventävissä opinnoissa takaa, että opiskelija pääsee keskittymään itseään kiinnostaviin teemoihin.

Työelämä

Työpaikkansa matkailun koulutusohjelmasta valmistuneet restonomit voivat valita laajalta ja kansainväliseltä kentältä. Jatkuvasti kasvavalla matkailualalla riittää töitä niin suunnittelusta, markkinoinnista kuin myynnistäkin kiinnostuneille – restonomin tittelinä voi olla vaikkapa hotellipäällikkö, tapahtumakoordinaattori tai matkailusihteeri. Myös pinnalla olevat ilmastokysymykset asettavat alalle uusia haasteita, joiden ratkomiseen tarvitaan osaavia ammattilaisia. Laureassa matkailun koulutusohjelma antaa tarvittavat tiedot ja taidot myös oman yrityksen perustamista suunnitteleville.