Matkailualan perustutkinto näyttötutkintona, Helmi Liiketalousopisto

matkailu aikuiskoulutus

Tutkinto antaa valmiudet suunnitella, toteuttaa ja tuotteistaa, markkinoida ja myydä matkailutuotteita ja -palveluja. Toimit työpaikan ja toimintaympäristön liikeidean, paikallisen kulttuurin ja matkailutrendien mukaisesti. Toimit kannattavasti ja kestävän toimintatavan mukaisesti.

Matkailualantyönantajat arvostavat moniosaajuutta. Helmen tarjoama koulutus tarjoaa sinulle alan perusvalmiuksien lisäksi valintojen mukaan erikoisosaamista mm. matkatoimiston varausjärjestelmien käyttöön, sähköisten palvelujen hyödyntämiseen myynnin ja markkinoinnin tehtävissä ja kansainvälisten risteilyvieraitten asiakas- ja opastuspalveluissa.

Sinun ei tarvitse opiskella sitä, minkä jo osaat

Heti opintojen alussa määrittelemme yhdessä aiemman osaamisesi pohjalta valmistavan koulutuksen tarpeen. Voit myös osallistua suoraan tutkintotilaisuuksiin, jos nykyiset työtehtäväsi vastaavat tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksia. Myös ulkomailta hankittua matkailualan työkokemusta voidaan käyttää osaamisen tunnustamiseen.

Amadeus System Certification Test for Travel School Students

Helmi on ensimmäinen oppilaitos maailmassa, missä sinulla on mahdollisuus suorittaa Amadeus System Certification Test for Travel School Students –sertifiointikoe.

Tutkinnon osaamisala

Matkailualan perustutkinto – jatko-opiskelu mahdollisuudet

Ammatillisista perustutkinnoista sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Luonteva jatko-opintoväylä esim. ammatillisen perustutkinnon suorittaneilla on matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto, restonomi (AMK).

Hakemuksia käsitellään kuukausittain, jonka jälkeen kouluttajat ottavat hakijaan yhteyttä.