Matemaattisten tieteiden koulutusohjelma, Oulun yliopisto

300 op (180+120), 5 vuotta (3+2)
Valmistuneiden työnimikkeitä: Matematiikan aineenopettaja Matematiikan tutkija Tilastotieteilijä Soveltava matemaatikko

Matemaattisten tieteiden perusta on eksakti, formaali päättely. Matemaattisissa tieteissä painotetaan laskemisen sijaan abstraktien struktuurien ja niiden välisten yhteyksien ymmärtämistä. Sovelletussa matematiikassa ja tilastotieteessä luodaan tähän perustuen menetelmiä eri tieteenaloja varten. Perinteisiä sovelluskohteita ovat luonnontieteet sekä tekniikka, bio- ja lääketieteet. Nykyään matemaattisten menetelmien merkitys kasvaa myös ihmis- ja käyttäytymistieteissä.

Matemaattisten aineiden osaaminen on erinomainen lähtökohta moneen eri työtehtävään, niin teoreettiseen kuin soveltavaan. Matemaattisten tieteiden laitokselta valmistuu opettajia, tutkijoita sekä asiantuntijoita, jotka työskentelevät tutkimuslaitoksissa, teollisuudessa, IT-alalla, finanssi- ja vakuutusalalla, sekä bio- ja lääketieteiden parissa.