Maatalousalan perustutkinto - turkistarhaaja, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä

Koulutusohjelman opetuksessa pääpaino on käytännön töissä turkistilalla.

Koulutuksen sisältö

Teoriaopinnot kuuluvat kiinteästi koulutukseen ja ne ajoittuvat turkistilan hiljaisimpiin työkausiin.

Teoriatunneilla käydään läpi mm. turkiseläinten hyvinvointiin, perustarpeisiin ja jalostukseen liittyviä asioita. Käytännön eläintenhoitotyössä opiskelijat ovat opiston tilalla. Siellä opitaan mm. eläinten oikeaa käsittelyä, ruokintaa, paritus- ja pentuajan hoitotoimia sekä nahkonnan tekniikkaa.

Henkilökohtaistamissuunnitelma (sisältää mm. henkilökohtaisen oppimis- ja näyttösuunnitelman) tehdään opiskelijan aiemman osaamisen ja työkokemuksen pohjalle. Näin pääset hyödyntämään aiempaa osaamistasi tutkinnon suorittamisessa.

Koulutuksen toteutustapa

Periaatteena on, että opiskelija oppii varsinaiset käytännön työt turkistilalla. Oppilaitoksella on lähinnä tietopuolisia lähiopetusjaksoja. Lähiopetus on noin viikon jaksoissa sijoitettuna turkistilan hiljaisimpiin aikoihin. Opiskelijat saavat lisäksi tietopuolista opetusta ja käytännön työtä yhdistäviä kirjallisia etätehtäviä.

Tutkintonimike

Maatalousalan perustutkinto, turkistalouden osaamisala, turkistarhaaja