Liiketalouden perustutkinto näyttötutkintona, Helmi Liiketalousopisto

liiketalous

Helmen liiketalouden opinnot johtavat myynnin, kaupan, talouden, hallinnon ja toimistopalveluiden tehtävien pariin yrityssektorilla sekä myös julkishallinnossa, pankeissa ja vakuutusyhtiöissä. Tutkinnon suoritettuasi sinulla on ajantasaista liiketaloudellista osaamista: hyvät yhteistyö- ja kommunikaatiotaidot, kielitaitoa ja tietoteknistä sekä talouden ja kannattavuuden osaamista. Sinulla on myös yritystoiminnassa tarvittavat perusvalmiudet, joiden avulla voit toimia itsenäisenä yrittäjänä liiketalouden ja kaupan alan lisäksi myös muilla aloilla.

Sinun ei tarvitse opiskella sitä, minkä jo osaat

Heti opintojen alussa määrittelemme yhdessä aiemman osaamisesi pohjalta valmistavan koulutuksen tarpeen. Voit myös osallistua suoraan tutkintotilaisuuksiin, jos nykyiset työtehtäväsi vastaavat tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksia.

Voit yhdistää tutkinnon osia Asiakaspalvelun ja myynnin sekä Talous- ja toimistopalvelujen osaamisalasta ja monipuolistaa näin tutkintoasi eri alojen tarpeisiin.

Tutkinnnon osaamisalat

Liiketalouden perustutkinto jatko-opiskelu mahdollisuudet

Ammatillisista perustutkinnoista sekä ammatti ja erikoisammattitutkinnoista saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Luonteva jatko-opintoväylä liiketalouden ammatillisen perustutkinnon suorittaneilla on liiketalouden alan ammattikorkeakoulututkinto, tradenomi.

Yliopistossa voi suorittaa esimerkiksi kauppatieteen tai taloustieteen kandidaatin tai maisterin tutkinnon.

Hakemuksia käsitellään kuukausittain, jonka jälkeen kouluttajat ottavat hakijaan yhteyttä.