Lentoupseerin koulutusohjelma, Maanpuolustuskorkeakoulu

210 opintopistettä | 3 vuotta

Lentoupseerin koulutusohjelmasta valmistuneet sotatieteiden kandidaatilla on valmiuksia toimia ilma-aluksen päällikkönä Ilmavoimissa ja Maavoimissa sekä Rajavartiolaitoksessa. Sotatieteiden maisterin tutkinnon suorittaneet toimivat esimerkiksi lentueen varapäällikköinä ja päällikköinä.

Ilmavoimat on viimeisintä teknologiaa käyttävä moderni ja dynaaminen puolustushaara. Rauhan aikana sen operatiivisia tehtäviä ovat ilmavalvonta, tunnistuslentotoiminta ja Ilmavoimien sodan ajan valmiusyhtymien tuottaminen. Kriisin aikana päätehtävänä on hävittäjäkonein toteutettava vastustajan ilma-alusten torjunta.

> Hakumenettely

Lentoupseerin koulutusohjelmassa on kaksi opintosuuntaa: Ilmavoimien ohjaajaopintosuunta ja Maavoimien helikopteriohjaajaopintosuunta. RVL:n ohjaajat koulutetaan myös lentoupseerin koulutusohjelmassa.

Ilmavoimien ohjaajaopintosuunta

Ilmavoimien ohjaajaopintosuunnalta valmistuneet upseerit toimivat hävittäjälentäjinä. Hävittäjälentäjän tehtävänä on osallistua Suomen ilmatilan valvontaan ja tarvittaessa torjua ilmoitse suuntautuvat hyökkäykset. Nykyaikaisella taistelukentällä ilmapuolustuksen merkitys on tärkeä ja sen vuoksi ammatille on tunnusomaista kehittyminen ja kansainvälisyys. Ilmavoimien ohjaajaopintosuunnan pääkoulutuspaikka on Ilmasotakoulu Tikkakoskella. Maisteriopintojen aikana upseerit siirtyvät joko Lapin tai Karjalan lennostoon jatkamaan koulutusta Hornet -hävittäjäkalustolla.

Maavoimien helikopteriohjaajaopintosuunta

Opinnot toteutetaan MPKK:lla, Ilmasotakoulussa ja Utin jääkärirykmentin Helikopteripataljoonassa. Lentokoulutusta annetaan Vinka-kalustolla, MD500-helikopterilla sekä maisterivaiheessa NH90-kuljetushelikopterilla. Sotatieteiden kandidaatin tutkinto on yhdessä tutkintoon johtavien opintojen sekä sotilaslentäjän pätevyyden kanssa edellytyksenä vakinaiseen upseerin virkaan. Maavoimien helikopteriohjaajaopintosuunnalta valmistuneet upseerit työskentelevät helikopteriohjaajina Utin Jääkärirykmentin Helikopteripataljoonassa tai RVL:ssa.