Laborantti, Luksia

Laborantin työ on käytännönläheistä ja työn tulokset näkyvät jokaisen ihmisen arjessa. Kun tutkit kulutustavaroiden tai elintarvikkeiden tuoteselosteita, näet laborantin työn tuloksia. Uutiset ja mainokset sisältävät usein sellaista tietoa, jonka laborantti on tuottanut. Laborantti on ollut mukana kehittämässä käyttämiäsi lääkkeitä, kosmeettisia tuotteita ja vaatteidesi materiaaleja ja omalta osaltaan varmistanut että tuotteet ovat turvallisia käyttää. Jopa polttamiesi kynttilöiden ja käyttämiesi korujen tuoteturvallisuutta on laborantti tutkinut.

Opintojen aikana perehdytään laajasti luonnontieteisiin; kemiaan, fysiikkaan, biologiaan, bio- ja geenitekniikkaan, elintarvike- ja ympäristöanalytiikkaan ja laitetekniikkaan. Opinnoissa pääpaino on laboratoriotyöskentelyssä, joka on hyvin käytännönläheistä. Kiinnostuneisuus luonnontieteisiin on kaikkein tärkeintä- aikaisempi koulumenestys ei ole niin ratkaisevaa, opinnoissa kaikki aloitetaan alusta. Rehellisyys, huolellisuus, tarkkuus, siisteys, oma-aloitteisuus ja yhteistyökyvyt ovat laboratoriotyössä hyviä ominaisuuksia. Kyky arvioida omaa työtään ja tulosten raportoimisen taito kehittyvät tekemällä.