Laadunhallinta ja työympäristön kehittäminen, Rastor

Koulutuspäivän tavoitteena on ymmärtää laatu-ajattelu osana jokapäiväistä toimintaa/prosessien hallintaa, laadun arviointiin ja kehittämiseen liittyvät työkalut sekä mittarit. Päivän aikana syvennät osaamistasi tunnistaa työympäristöön liittyvien työturvallisuutta uhkaavien tekijöiden ja tilanteiden ennaltaehkäisyn. Lisäksi perehdyt myös organisaation ympäristömyöteisen toiminnan roolin organisaation kilpailutekijänä. Päivän keskeisiä teemoja ovat mm. laadunvarmistuksen periaatteet sekä työturvallisuus ja elinkaariajattelu.