Kylmälaitetekniikka (aikuiskoulutus), Koulutuskeskus Salpaus

Kotitalouskoneasentajan ammattitutkinto

Sisältö

Pakolliset tutkinnon osat:
  • Alan yleistaidot
  • Sähkötekniikka, elektroniikka ja sähköturvallisuusmääräykset
  • Laitteiden asennus ja liitäntä sähköverkkoon
Suuntautumisvaihtoehdot:
  • Kylmälaitteiden asennus-, korjaus- ja huoltotyöt
  • Pesulaitteiden asennus-, korjaus- ja huoltotyöt
  • Lämpökojeiden ja pienkojeiden asennus-, korjaus- ja huoltotyöt

Kylmäasentajan ammattitutkinto

Koulutus sisältää työssäoppimista työpaikalla, lähipäiviä Koulutuskeskus Salpauksessa sekä etätehtäviä. Koulutuksen pohjana on valtakunnalliset tutkinnon perusteet. Jokaiselle opiskelijalle tehdään oma henkilökohtainen suunnitelma siitä miten tutkinto suoritetaan. Lähtökohtana on, että tutkinnonsuorittajan jo kertynyttä ammattitaitoa verrataan tutkinnon perusteisiin. Jos osaaminen on riittävää, voidaan tutkinto suorittaa suoraan ilman mitään lisäkoulutusta tai työssäoppimista. Mikäli ammattitaito ei ole riittävä, tutkinnon suorittaja hankkii lisää ammattitaitoa työssäoppimalla, osallistumalla oppilaitoksen opetukseen tai jollakin muulla sopivalla tavalla.

Kenelle sopii kylmäasentajan ammattitutkinto?

Koulutus sopii henkilöille, joilla on sähkö- tai talotekniikan perustutkinto tai soveltuva työkokemus. Tutkinto suoritetaan aidoissa työelämän tilanteissa, joten pystyäksesi suorittamaan tutkinnon, sinulla on oltava työpaikka.

Mitä ovat kylmäasentajan työtehtävät?

Kylmäasentajan ammattitutkinnon suorittanut henkilö on oman osaamisalansa kokenut kylmäasennuksen ja huollon ammattilainen. Hän pystyy asentamaan ja huoltamaan kaikki oman alansa kylmälaitteet ja -laitokset koosta riippumatta. Hän työskentelee itsenäisesti muuttuvissa toimintaympäristöissä niin uudis- kuin saneerauskohteissa. Hän huolehtii myös kylmäasennustyön turvallisesta toteutuksesta.

Kylmämestarin erikoisammattitutkinto

Koulutuksen pohjana on valtakunnalliset tutkinnon perusteet. Jokaiselle opiskelijalle tehdään oma henkilökohtainen suunnitelma siitä miten tutkinto suoritetaan. Lähtökohtana on, että tutkinnonsuorittajan jo kertynyttä ammattitaitoa verrataan tutkinnon perusteisiin. Jos osaaminen on riittävää, voidaan tutkinto suorittaa suoraan ilman mitään lisäkoulutusta tai työssäoppimista. Mikäli ammattitaito ei ole riittävä, tutkinnon suorittaja hankkii lisää ammattitaitoa työssäoppimalla, osallistumalla oppilaitoksen opetukseen tai jollakin muulla sopivalla tavalla.

Tutkinnon tavoite

Kylmämestarin erikoisammattitutkinnon, tutkinnon osan/osien tai koko tutkinnon suorittaminen.

Kenelle sopii kylmämestarin erikoisammattitutkinto?

Henkilöt, joilla on kylmäasentajan ammattitutkinto tai vastaavat tiedot sekä alan työkokemus. Sähköalan koulutus katsotaan eduksi.

Mitä ovat kylmämestarin työtehtävät?

Kylmämestari työskentelee kylmäalan työnjohto-, projektinhoito- tai suunnittelutehtävissä sekä omaa valmiudet jatkuvaan ammattitaidon kehittämiseen työelämän tarpeiden mukaan.

Koulutuskeskus Salpaus lyhyesti

Koulutuskeskus Salpaus järjestää ammatillista ja lukiokoulutusta nuorille ja aikuisille sekä koulutus-, asiantuntija- ja kehittämispalveluja yrityksille ja yhteisöille. Koulutuskeskus Salpauksessa voi suorittaa ammatillisia perustutkintoja ja ylioppilastutkinnon sekä aikuisten näyttötutkintoina suoritettavia perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja.