Kuvataiteilija, Lapin ammattikorkeakoulu

240 op

Kuvataiteilija tekee näkyväksi ja koettavaksi aikansa ilmiöitä ja ajatusmaailmaa. Taiteen ja teknologian toisiaan tukevat ominaisuudet ja kuvan viestinnälliset mahdollisuudet ovat tästä syystä koulutuksen keskiössä.

Tavoite ja sisältö

Opiskelija saa sellaiset tiedot ja taidot kuvataiteen alalta, että pystyy itsenäiseen taiteelliseen työhön ja ymmärtää taiteen yhteiskunnallisia merkityksiä. Teknisesti koulutus painottuu digitaaliseen kuvaan, sen luomiseen ja sovellutuksiin erilaissa käyttöyhteyksissä.

Työtehtävät

Kuvataiteilija käyttää, tutkii ja kehittää kuvataidealan osaamista erilaissa tehtävissä ja asiayhteyksissä. Valmistuttuaan kuvataiteilijat työllistyvät mm. yritysviestinnän ja mainostoimistojen kuvataidetehtäviin, valokuvaukseen ja lehtivalokuvaukseen, näyttely- ja teatteritoimintaan, kulttuuritapahtumiin taiteilijoina ja organisaatioissa sekä alan ammattiaineiden opetustehtäviin (esim. valokuvauksen, animaation jne. opettajina). Usein tehtäviin työllistytään itsenäisinä ammatinharjoittajina, työtehtävät ovat tällöin toimeksiantoja.

Suoritustapa

Tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä ja sen suorittamiseen kuluu noin 4 vuotta. Kaikille pakollisia opintoja ovat yhteiset perusopinnot (30 op) ja ammattiopinnot (90 op). Näiden jälkeen siirrytään suuntaaviin ammattiopintoihin (60 op). Opintoihin kuuluu lisäksi työharjoittelu (30 op) ja vapaasti valittavia korkea-asteen opintoja (15 op) omasta tai muista soveltuvista oppilaitoksista sekä opinnäytetyö ja siihen liittyvä tutkimustoiminnallinen osuus (15 op). Tietyin edellytyksin vapaasti valittavia opintoja voidaan suorittaa myös muuten henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti.