Kuva-artesaani, Jyväskylän ammattiopisto

Valokuvaajan työ on osaksi teknisen tiedon hallintaa, mutta myös luovuutta ja vuorovaikutustaitoja vaativaa. Opintojen menestyksekkääseen suorittamiseen tarvitaan oma-aloitteisuutta sekä kykyä käyttää luovasti omia havaintojaan ympäröivästä maailmasta.

Opinnoissasi opit

 • käyttämään kameroita, valaisulaitteita ja valokuvausmateriaaleja ottaen huomioon kuvaustilanteen, valaistusolosuhteet sekä kuvan jatkokäsittelyn ja -käytön
 • käyttämään sommittelua, syväterävyyttä, kuvakulmia, valoa, väriä ja liikettä
 • hahmottamaan erilaisia ilmiöitä ja etsimään niistä oleellisen tiedon sekä välittämään sen valokuvilla informatiivisesti ja kertovasti
 • kuvaamaan studiokuvauksen kameroilla ja valaisukalustolla markkinointikelpoisia valokuvia asiakkaan tarpeiden mukaan sovittuun käyttötarkoitukseen, tilaan ja ympäristöön
 • tuntemaan visuaalisen viestinnän eri alojen (elokuvan, valokuvan, graafisen viestinnän sekä kuva- ja mediataiteen) kulttuurihistoriaa, estetiikkaa ja visuaalisen viestinnän sovellutuksia, sekä liittämään kuvasi osaksi kuvataiteen ja valokuvauksen traditiota
 • ottamaan toiminnassasi huomioon alan teknisen ja taiteellisen kehityksen sekä tekijänoikeudet ja eettiset säännöt
 • tekemään itsenäisesti laadukkaan teoksen käyttäen visuaalisen viestinnän perusmenetelmiä ja luovaa ilmaisutaitoa, sekä hoitamaan annetun valokuvaustehtävän valmiiksi valokuvaksi ja suunnittelemaan työskentelysi ajankäyttöä

Tutkinnon suoritettuasi voit toimia

 • studiokuvaajana
 • lehtikuvaajana
 • kuvanvalmistajana
 • yrittäjänä