Kuntoutuksen koulutusohjelma, Turun ammatti-instituutti

Keskeinen sisältö:

 • Kuntoutujan toimintakyvyn arviointi 10 ov
 • Lähihoitaja kuntoutusmenetelmien toteuttajana 10 ov
 • Kuntoutustyö käytännössä ja ydintiedot 10 ov
 • Valinnainen tutkinnon osa 10 ov
  • (Tästä 5 ov on varattu työelämälähtöiseen projektityöhön, jota toteutetaan koulutusohjelmavuoden aikana.)

Työpaikat:

 • kotihoito
 • päiväsairaalat
 • vanhainkodit
 • pienryhmäkodit
 • toiminta- ja palvelukeskukset
 • kuntoutumisyksiköt
 • apuvälinelainaamot
 • järjestöt