Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto, Keski-Pohjanmaan Kansanopisto

Koulutuksen tavoite

Tutkinnon suorittanut osallistuu eri-ikäisten ja kulttuuritaustaltaan erilaisten ihmisten kasvatuksen ja toimintakyvyn tukemiseen ja ohjaamiseen. Työ sisältää kasvun, kehityksen, oppimisen ja toiminnan tukemista, ohjaamista ja avustamista erilaisissa toimintaympäristöissä.

Tutkinnon suorittaneen toimintaympäristöinä ovat mm. varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa päivähoito, esiopetus ja peruskoulu sekä aamu- ja iltapäivätoiminta ja vapaa-ajan toiminnot. Toisella asteella toimintaympäristöjä ovat mm. vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen valmistava koulutus, ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistavakoulutus, ammatilliset tutkintokoulutukset sekä lukio.

Tutkinnon suorittaneen toimintaympäristö voi olla myös muu opiskeluun, työhön, vapaa-aikaan tai kotiin liittyvä toimintaympäristö esimerkiksi henkilökohtaista avustamista tarvitsevan avustettavan tarpeiden mukaan.

Koulutuksen sisältö

Koulunkäynninohjaajan ammattitutkinto muodostuu neljästä pakollisesta osasta.

Tutkinnon osat ovat:

  1. Ammatissa toimiminen
  2. Kasvun ja kehityksen tukeminen ja ohjaaminen
  3. Oppimisen ja toiminnan tukeminen ja ohjaaminen
  4. Erityistä tukea tarvitsevien ohjaaminen

Koulutuksen toteutustapa

  • Teoriaopinnot monimuoto-opetuksena
  • Työssä oppiminen
  • Tutkintotilaisuudet

Hakeminen

Tutkinnon suorittamiseen on jatkuva haku.

Opiskelukustannukset

Opiskelijan maksuosuus koulutuksesta on 850 euroa sekä tutkintomaksu 58 euroa.

Opintotuki

Opintotukea on mahdollista saada voimassa olevan opintotukilain mukaisesti. Tarkemmat tiedot löytyvät Kelan esitteestä.