Kone- ja metallialan perustutkinto / aikuiskoulutus; koneistaja, levyseppähitsaaja, Etelä-Savon ammattiopisto

Koneistaja

Koneistajan osaa tehdä työpiirustusten mukaan poraus-, sorvaus-, jyrsintä- ja hiontatöitä sekä manuaalisilla että numeerisesti ohjatuilla työstökoneilla. Koneenasentajalla on asennus- ja kokoonpanotaitojen lisäksi valmistusteknistä perusosaamista koneistuksesta ja levy- ja hitsaustöistä. Koneistajan työpaikkoja ovat mm. kone- ja metallituoteteollisuuden yritykset kuten konepajat ja verstaat. Koneistaja voi työskennellä myös muilla teollisuuden aloilla.

Levyseppähitsaaja

Levyseppähitsaaja osaa tehdä levytyökokonaisuuksia alkaen levyraaka-aineista ja päätyen hitsattuihin kokonaisuuksiin, jotka on viimeistelty pintakäsittelyä tai muuta jatkokäsittelyä varten. Levyseppähitsaajan työpaikkoja ovat mm. telakat, konepajat, teollisuuden kunnossapito sekä offshore-teollisuus.

Koulutuksen kesto

Koulutus- ja tutkinnon suoritusaika on yksilöllinen, koulutusaikaan vaikuttaa aikaisemmin hankittu osaamisesi.

Koulutuksen toteutus

Valmistava koulutus muodostuu lähiopetuksesta, käytännön harjoituksista, itsenäisestä työskentelystä, oppimistehtävistä, ohjauksesta sekä työssä oppimisesta. Lähiopinnot ovat arkisin klo 8-15.

Opiskelukustannukset

Opetus on maksutonta. Opiskelija maksaa itse OPH:n tutkintomaksun 58 €, koulutuksen aikana mahdollisesti suoritettavien työelämän pätevyystestien viranomaismaksut, osan opiskelukustan-nuksista, esim. koulutuksessa tarvittavat, ammatin edellyttämät työvaateet sekä -jalkineet.

ESEDU lyhyesti

Esedu on monialainen toisen asteen ammatillinen oppilaitos. Tarjoamme koulutusta seitsemällä eri alalla sekä nuorille että aikuisille. Toimimme aktiivisesti Mikkelissä, Pieksämäellä ja Juvalla, mutta järjestämme koulutuksia myös muilla paikkakunnilla. Tutustu myös muihin koulutuksiimme täältä.