Kodinhuoltaja, kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä

Kodinhuoltaja on uusi ammattiosaaja, joka tuottaa asiakkaille elämänlaatua parantavia palveluja.

Kodinhuoltaja osaa tehdä siivous-, ruoka- ja tekstiilienhuoltotehtäviä sekä avustaa asiakkaita päivittäisissä toiminnoissa. Työtehtäviin kuuluvat myös erilaiset asiointitehtävät kuten käynnit postissa, pankissa tai kaupassa. Kodinhuoltaja osaa myös tuottaa tai ohjata asiakkaita erilaisiin virike- ja vapaa-ajantoimintoihin.

Kodinhuoltaja työskentelee asiakkaiden kodeissa, palvelukodeissa ja kodinomaisissa laitoksissa. Tulevalle kodinhuoltajalle pyritään koulutuksen aikana kehittämään oikea asennetta työntekoon, taloudellista ajattelukykyä, kustannustietoisuutta, yrittäjyyttä ja vastuuntuntoisuutta. Hän oppii huolehtimaan työpaikkansa siisteydestä ja järjestyksestä, työturvallisuudesta, jätteiden käsittelystä ja ympäristön suojelusta.

Koulutusohjelman/osaamisalan kuvaus

Kodinhuoltaja tietää puhtauden ja ravitsemuksen yhteyden ihmisen hyvinvointiin ja terveyteen. Palvelutyö sopii henkilöille, jotka haluavat omata hyvät ihmissuhde- ja vuorovaikutus- ja asiakastuntemustaidot. Kodinhuoltaja on työssään hienotunteinen, suvaitsevainen ja erilaisuutta kunnioittava, hän toimii vastuullisesti ja itsenäisesti. Hän on oma-aloitteinen, palveluhenkinen ja joustaa tilanteiden vaatimusten mukaan.