Kehorytmiikkaa aikuisille, Kallion musiikkikoulu

Pekka Saarikorpi

Pekka Saarikorpi on Helsingin ammattikorkeakoulu Metropoliasta rytmiikka pääaineenaan valmistunut musiikkipedagogi (Ylempi AMK). Hän on opiskellut rytmiikkaa ja kehorytmiikkaa useiden pedagogien johdolla. Heitä ovat mm. Max Pollak (USA), Bryan Dyer (USA), Thanos Daskalopoulos (Kreikka), Ramiro Musotto (Brasilia), Noel Saizonou (Benin) ja Lars Storck (Tanska).

Pekka on itse opettanut rytmiikkaa lukuisissa musiikin koulutusohjelmissa ympäri Suomea ja on vetänyt opettajan koulutusta mm. Metropolia- ja Karelia-ammattikorkeakouluissa.

Rumpali ja lyömäsoittaja Pekka Saarikorven rytmiikkatunneilla lähestytään musiikin kehollista ilmaisua rytmiikan, oman äänen ja liikkeen keinoin.

Kehollisten harjoitusten avulla tutustutaan mm. rytmimusiikkia leimaaviin erilaisiin avainrytmeihin sekä tyypillisiin polyrytmeihin ja -metreihin ja musiikin rytmisiin ja tulkinnallisiin tasoihin. Kurssilla tutustutaan myös perinteiseen kehorytmiikkaan. Pekka Saarikorven kurssilla harjoitusten lähtökohtana ovat liikkeen ja musiikin välinen vuorovaikutus sekä kehollisen osaamisen yhteys musiikilliseen tietämiseen.

Rytmi & Liike -kurssit sopivat kaikille kehorytmiikasta, kehollisesta ilmaisusta ja rytmimusiikista kiinnostuneille musiikin ja tanssin harrastajille, ammattilaisille ja opettajille. Kurssi antaa uuden näkökulman musiikin kehollisuuteen, musiikin ja liikkeen väliseen vuorovaikutukseen ja ilmaisuun. Aikaisempaa kehorytmiikkakokemusta ei tarvita, mutta kurssi sopii myös kehorytmiikkaa pidempään harrastaneille.

KEVÄÄN 2015 KURSSIAIKATAULU

Alkeiskurssi 5 * 90 minuuttia, 80 euroa

lauantaisin klo 11.00-12.30
24.1, 14.2, 7.3, 21.3 ja 18.4

Peruskurssi 10 * 60 minuuttia, 100 euroa

tiistaina klo 18.15-19.15
perjantaina klo 19.30-20.30
Opetus alkaa viikolla 4

Jatkotaso 1: 14 * 60 minuuttia, 140 euroa

tiistaina klo 19.30-20.30
perjantaina klo 18.15-19.15
Opetus alkaa viikolla 3

Jatkotaso 2: 14 * 60 minuuttia, 140 euroa

perjantaina klo 17.00-18.00
Opetus alkaa viikolla 3