Kauneudenhoitoalan perustutkinto - kosmetologi, Suomen kosmetologikoulu

kosmetologi koulutus

Suomen Kosmetologikoululla on sopimus näyttötutkintojen järjestämisestä ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) 7 §:ssä ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun asetuksen (812/1998) 4 §:ssä sovitun mukaisesti.

Oppilaitoksen opetusohjelman suunnittelussa on huomioitu kauneudenhoitoalan perustutkintoon (kosmetologi) tarvittavat tiedot ja taidot. Ammatillinen perustutkinto on välttämätön jatkokoulutusta suunnitteleville, ja antaa paremmat mahdollisuudet sijoittua työhön. Työelämän tutkinnot ovat suurimpia uudistuksia, mitä koulutusjärjestelmässämme on viime vuosina tehty. Tutkintojen tarkoituksena on laadun varmennus, mikä parantaa työntekijän työhön sijoittumista. Lisäksi työnantaja saa ammattinsa osaavia työntekijöitä.

Kauneudenhoitoalan koulutuksen yleiset tavoitteet

Ammatillisen perustutkinnon yleistavoitteena on varmistaa laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet toimia kosmetologina, kauneudenhoitoalan työntekijänä ja ammatinharjoittajana sekä neuvonta- ja myyntitehtävissä ja muissa asiakaspalvelutehtävissä.