Käsikirjoittaminen ja dramaturgia, HEO Kansanopisto

Käsikirjoittaminen ja dramaturgia koulutus

Käsikirjoittamisen opinnot antavat opiskelijalle perustiedot ja -taidot käsikirjoittamisessa sekä teatteri- ja elokuvadramaturgiassa. Lukuvuoden aikana on yliopiston opinto-oikeuden saaneilla mahdollisuus suorittaa avoimen yliopiston perusopinnot kirjoittamisessa.

Koulutuksen sisältö

Opinnoissa syvennytään tekemisen, palautteen ja analyysin kautta käsikirjoittamiseen, dramatisointiin ja kirjallisen ilmaisun mahdollisuuksiin. Opiskeltavia aineita ovat käsikirjoittaminen ja dramaturgia, elokuva- ja TV-ilmaisu sekä Jyväskylän avoimen yliopiston Kirjoittamisen perusopintoihin (30 op) sisältyvät opintojaksot.

Opiskelijalla on mahdollisuus perehtyä mm. ohjaamiseen ja näyttelijäntyöhön. Opinnoissa tulee esille alan käsityöluonne, luovuus sekä henkilökohtainen kehittyminen ja motivaatio. Perusopetuksen ja projektitöiden lisäksi opiskelija kirjoittaa lukuvuoden aikana omia tekstejä, tekee harjoitustöitä ja saa niistä palautetta.

Opinnot tukevat opiskelijan omaa luovuutta, tarjoavat työkaluja käsikirjoittamiseen ja dramatisointiin sekä antavat opiskelijalle valmiuksia alan ammattiopintoihin.

Opiskelu on kokopäiväistä. Lähiopetusjaksojen lisäksi opintoihin sisältyy myös etäopiskelua. Opiskeluun kuuluu kotona tehtäviä kirjoitus- ja analysointitehtäviä sekä vierailukäyntejä teattereissa ja elokuvissa. Opintovuoteen sisältyy viiden viikon mittainen työharjoittelu.

Hakeminen

Hakemus tehdään netissä. Hakulomake löytyy täältä

Tietoa HEO Kansanaopistosta

HEO on säätiöpohjainen yksityinen kansanopisto. Se perustettiin vuonna 1949, jolloin Helsingin Evankelisen Opiston Säätiö aloitti toimintansa. Opisto tuli tunnetuksi nuorisotyönohjaajien kouluttajana. 1990-luvulla tämä koulutus siirtyi Diakonia-ammattikorkeakouluun, jossa HEO on omistajajäsenenä. HEO kansanopisto on toiminut koko historiansa ajan Helsingin Kalliossa Kirstinkadulla sijaitsevissa korttelissa. Päärakennuksen suunnitteli arkkitehti Vilho Penttilä vuonna 1903 ja sen rakennuttajana toimi Julius Engström. Opiston asuntola valmistui päärakennuksen yhteyteen myöhemmin 1950-luvulla.