Johdon raportointi, Sovelto

Koulutuksessa opitaan kytkemään johdon raportointi strategiaan ja liiketoiminnan tavoitteisiin.

Hyöty

Koulutuksen aikana käydään läpi useita käytännön esimerkkejä erilaisista johdon raportoinnin toteutuksista. Koulutuksen painopiste on johdon raportoinnin rakentamisesta liiketoimintalähtöisesti.