Insinööri (AMK), talotekniikka, Oulun ammattikorkeakoulu

Tutkinto
Tutkintonimike
Laajuus/kesto
Tutkinto-ohjelma

Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto
Insinööri (AMK)
240 op / 4 vuotta
Talotekniikan tutkinto-ohjelma

Koulutuksen tavoite

Koulutuksesta valmistunut osaa toteuttaa terveellisiä ja viihtyisiä asuin- ja työympäristöjä ympäristöystävällisen ja energiatehokkaan teknologian keinoin. Opinnoissa keskitytään sisäilmasto-, ilmastointi-, lämmitys- ja jäähdytystekniikkaan sekä vesihuoltoon ja kiinteistöautomaatioon.

Koulutuksen sisältö

Kaikkiin ammattiaineisiin sisältyy sekä teoriapohjan antavia luento- ja harjoitustöitä sisältäviä opintojaksoja että projektiopintoina suoritettavia suunnittelu- ja toteuttamistehtäviä. Opinnäytetyö tehdään tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa.

Suuntautumisvaihtoehdon valinta

Opinnoissa suuntaudutaan LVI-tekniikkaan.

Valintakoe

Opiskelijavalinta suoritetaan käyttäen valtakunnallista valintakoetta. Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen. Valintakokeen voi suorittaa ainoastaan tekniikan koulutusta järjestävissä ammattikorkeakouluissa. Opiskelijaksi hakeva voi valita, missä edellä mainituista hän osallistuu valintakokeeseen. Ilmoitus valintakoepaikasta on merkittävä hakemukseen. Ilmoitus on sitova.

Kampus/yksikkö

Kotkantien kampus / Tekniikan ja luonnonvara-alan yksikkö
Kotkantie 1, 90250 Oulu

TIETOA OAMKISTA

Oamk on monialaisuutta, alueen vahvaa tieto- ja viestintäteknologiaosaamista hyödyntävä osaaja, alueen innovaatiotoiminnan aktiivinen kehittäjä sekä Pohjois-Suomen ammatillisten opettajien kouluttaja. Palvelemme alueen työ ja elinkeinoelämän sekä kulttuurin tarpeita ja vastaamme Pohjois-Suomen ammattikorkeakoulun monimuotoisuudesta. [ Löydä lisää koulutuksia täältä ]