Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, Oulun ammattikorkeakoulu

insinööri oamk

Tutkinto
Tutkintonimike
Laajuus/kesto
Tutkinto-ohjelma

Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto
Insinööri (AMK)
240 op / 4 vuotta
Energiatekniikan tutkinto-ohjelma

Koulutuksen tavoite

Energiatekniikan koulutuksessa opiskelija voi painottaa opintojaan erityyppisiin energiaratkaisuihin. Opinnoissa käsitellään laajasti erilaisia energian tuotantolaitoksia ja niihin liittyviä vaihtoehtoja sekä energian käyttöön, jakeluun, ohjaukseen ja ympäristötekniikkaan liittyviä kysymyksiä.

Koulutuksen sisältö

Opinnoissa käsitellään erilaisia energiajärjestelmiä, joita käytetään pienissä ja keskisuurissa kohteissa. Näissä yhdistyvät erilaiset uudet ja perinteiset energiatekniset ratkaisut.

Valintakoe

Opiskelijavalinta suoritetaan käyttäen valtakunnallista valintakoetta. Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen. Valintakokeen voi suorittaa ainoastaan tekniikan koulutusta järjestävissä ammattikorkeakouluissa. Opiskelijaksi hakeva voi valita, missä edellä mainituista hän osallistuu valintakokeeseen. Ilmoitus valintakoepaikasta on merkittävä hakemukseen. Ilmoitus on sitova.

Kampus/yksikkö

Kotkantien kampus / Tekniikan ja luonnonvara-alan yksikkö
Kotkantie 1, 90250 Oulu

TIETOA OAMKISTA

Oamk on monialaisuutta, alueen vahvaa tieto- ja viestintäteknologiaosaamista hyödyntävä osaaja, alueen innovaatiotoiminnan aktiivinen kehittäjä sekä Pohjois-Suomen ammatillisten opettajien kouluttaja. Palvelemme alueen työ ja elinkeinoelämän sekä kulttuurin tarpeita ja vastaamme Pohjois-Suomen ammattikorkeakoulun monimuotoisuudesta. [ Löydä lisää koulutuksia täältä ]