Filosofia, Turun yliopisto

filosofia turun yliopisto

Filosofian
opiskelijaksi

Filosofiaan valitaan vuosittain 12 uutta opiskelijaa, joista puolet otetaan ylioppilastodistuksen ja valintakokeen perusteella ja puolet pelkän valintakokeen perusteella. Näin valittavat opiskelijat saavat opinto-oikeuden sekä kandidaatin että maisterin tutkintoon. Tarkempaa tietoa Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnasta sekä Turun yliopiston opiskelijaksi -sivuilta. Lisäksi erillisvalinnoilla otetaan opiskelijoita aikaisempien yliopisto-opintojen perusteella suorittamaan joko kandidaatin tai maisterin tutkintoa. Myös pääaineenvaihto on mahdollista yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan sisällä.

Filosofian opiskelu

Filosofian koulutuksen tavoitteena on antaa perusteelliset tiedot teoreettisen ja käytännöllisen filosofian perusteista ja tutkimusmenetelmistä, harjaannuttaa filosofiseen argumentaatioon ja omakohtaisen tutkimuksen tekemiseen sekä antaa valmius filosofiseen jatkokoulutukseen.

Oppiaineena filosofia poikkeaa muista tiedekunnan aineista. Se käsittelee periaatteellisia kysymyksiä, joista useimmat liittyvät inhimilliseen toimintaan, jota useat tieteetkin tutkivat. Filosofia jatkaa usein yleisellä teoreettisella tasolla niiden samojen kysymysten pohtimista, joita yhteiskuntatieteet tutkivat empiirisellä tasolla.

Pääaineena filosofia antaa pätevyyden lähinnä tutkijan ja korkeakoulunopettajan tehtäviin, pedagogisten opintojen kanssa lukion filosofian opettajan virkoihin ja antaa muodollisen pätevyyden moniin valtiohallinnon virkoihin. Sivuaineeksi se sopii kaikille, jotka tuntevat kiinnostusta periaatteellisiin kysymyksiin.