Datanomi, Tampereen ammattiopisto

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, käytön tuen koulutusohjelma sekä ohjelmistotuotannon koulutusohjelma, 120 ov

datanomi

Tieto- ja viestintätekniikan ala kansainvälistyy ja muuttuu nopeasti, alan työpaikkoja tarjoavat erilaiset yritykset sekä kunnat ja valtio. Datanomi voi toimia sähköisen kaupan, uusien tietojärjestelmien ja ohjelmien kehittämisprojekteissa ja tietotekniikan erikoisosaamista vaativissa työtehtävissä, pitää kunnossa tietojärjestelmiä, osallistua käyttäjien koulutukseen sekä myydä ja markkinoida alan tuotteita ja palveluita.

Opintojen ensimmäisenä vuonna opiskellaan varus- ja työvälineohjelmien ja laitteistojen käyttöä sekä asiakaspalvelua ja liiketoimintaa. Koulutusohjelmavalinta tehdään ensimmäisen vuoden keväällä. Toisena ja kolmantena vuotena on koulutusohjelman mukaisia opintoja sekä yhteisiä opintoja, esimerkiksi matematiikkaa ja kieliä. Työssäoppimista on työpaikoilla toisena ja kolmantena vuonna.