Biotalouden liiketoiminnan kehittäminen Ylempi AMK-tutkinto, Hämeen ammattikorkeakoulu

ylempi amk insinööri luonnonvara-ala

Oletko jo suorittanut alan AMK-tutkinnon, ja haluat toimia työurallasi johtamis- tai kehittämistehtävissä? Biotalouden liiketoiminnan kehittämisen koulutus tukee monipuolisesti uusia tavoitteitasi ja tarpeitasi.

Hiot taitojasi, joilla vastaat nykyaikaisten toimintaympäristöjen vaatimuksiin. Saat erinomaiset valmiudet kehittää ja johtaa maatalous-, metsä-, puutarha-, elintarvike- ja ympäristöalan liiketoimintaa.

Koulutuksen sisältö

  • Muutosjohtaminen käsittelee megatrendejä sekä muutoksia länsimaisessa yhteiskunnassa, globaalissa liiketoimintaympäristössä ja suomalaisessa työyhteisössä.
  • Innovaatioiden tuottaminen ohjaa tunnistamaan asiakkaiden piilevät tarpeet ja innovoimaan liiketoimintaa niiden perusteella. Keskityt luonnonvara- ja elintarvikeyritysten innovaatioprosesseihin.?
  • Strateginen ja talousjohtaminen perehdyttää strategian ja talouden johtamisen keskeisiin elementteihin ja menetelmiin. Opit myös soveltamaan niitä organisaatioon.
  • Vastuullinen ja kestävä liiketoiminta käsittelee maailmanlaajuista vastuuta, yhteiskuntavastuuta sekä yritystoimintaa, joka on sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää.

Pääsyvaatimukset

Pääsyvaatimuksena ylempään ammattikorkeakoulututkintoon on AMK-tutkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto sekä kolmen vuoden työkokemus.

Opiskele työn ohessa

Opintojen suunnittelu huomioi lähtökohtasi ja yksilölliset tarpeesi aikuisopiskelijana. Lähijaksojen lisäksi opintoihisi yhdistyy monipuolisesti verkko-opiskelun ja ryhmätyöskentelyn muotoja. Opiskelu kestää 1–2 vuotta.

HAMK. [Löydä lisää koulutuksia täältä]